menu

Agenda 

Activiteiten vanuit antroposofische achtergrond

 « 12 » 

zaterdag 24 maart
Den Haag

De dode ziet, wat in onze ziel leeft

Recitatie-programma door de voordrachtskunstenaars Agnes Zehnter, Monica Gasser en Katja Cooper uit Dornach.

U hoort delen uit de voordracht van Rudolf Steiner 1916/Bern "De verbinding tussen de levenden en de doden" die worden omlijst door gedichten van zowel klassieke (onder andere Christian Morgenstern en Rainer Maria Rilke) als moderne dichters. De inhoud van het programma wil de grens tussen de wereld van de levenden en die van de doden doorlaatbaar maken en ons uitnodigen om de wereld van de gestorvenen in ons dagelijkse leven op te nemen.

Kaarten € 17,00, gereduceerd € 15,00, reserveren via e-mail of aan de zaal.

zaterdag 24 maart 2018 20.00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

zondag 25 maart
Zeist

De dode ziet, wat in onze ziel leeft

Recitatie-programma door de voordrachtskunstenaars Agnes Zehnter, Monica Gasser en Katja Cooper uit Dornach.

U hoort delen uit de voordracht van Rudolf Steiner 1916 /Bern "De verbinding tussen de levenden en de doden" die worden omlijst door gedichten van zowel klassieke (onder andere Christian Morgenstern en Rainer Maria Rilke) als moderne dichters.

De inhoud van het programma wil de grens tussen de wereld van de levenden en die van de doden doorlaatbaar maken en ons uitnodigen om de wereld van de gestorvenen in ons dagelijkse leven op te nemen.

Vrijwillige bijdrage (geen reservering mogelijk).

zondag 25 maart 2018 15.00-16.15 uur

Rafaëlkerk
Van Tetslaan 4, Zeist

06 2625 1588

zondag 25 maart
Zutphen

Wij mensen en de dingen die voorbijgaan

Gesprekscafé op zondagmiddag.

Met elkaar stilstaan bij eindigheid, verlies, afscheid, sterven en dood

‘Afscheid nemen is een beetje sterven’

Hoe kunnen we de voorbijgaandheid in al z’n aspecten integreren in ons leven als een onontkoombaar en misschien zelfs waardevol bestanddeel, dat ons leven verdiept en verrijkt?

In het Gesprekscafé willen we met elkaar stilstaan bij de tijdelijkheid in en van ons leven. Door te luisteren naar elkaars ervaringen en verhalen kunnen we elkaar wellicht inspireren in het omgaan met deze levensthema’s.

Zoals Etty Hillesum het destijds verwoordde:

‘Door de dood te verwelkomen in het hart van je bestaan, verruim en verrijk je je leven’.

Tijdens ieder café zal een bepaald aspect m.b.t. ‘de dingen die voorbijgaan’ centraal staan. En uiteraard ontbreekt daarbij niet iets lekkers om te eten en te drinken!

Data:

zondag 25 maart – ‘Scheiden doet lijden, afscheid brengt leed’?

Zondag 22 april – ‘De mooiste tijd van mijn leven was …’

De toegang bedraagt € 5,00

Graag tot ziens!

De initiatiefnemers: Heleen de Weger, tel.: 0575 – 775565

Marline de la Rive Box, tel.: 0575 – 527713

Marlies te Witt, tel.: 0575 – 523819

zondag 25 maart 2018 15.00-17.00 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

dinsdag 27 maart
Zeist

Via Crucis

Passieconcert door het Valborgkoor i.s.m. kamerkoren Fluente Sono en Collegium Ioanneum Berlin.

Het Valborgkoor werkt in dit passieconcert samen met de kamerkoren Fluente Sono van Amersfoortse vrije schoolouders en Collegium Ioanneum Berlin, een onafhankelijk kamerkoor, gevestigd in "Bezirk Moabit" in Berlijn. Het grootste deel van het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd, maar de drie koren zullen ook apart enkele werken uit hun eigen repertoire ten gehore brengen.

In de eerste helft van het programma hoort u, afwisselend door de drie koren, enkele kortere werken van hedendaagse componisten zoals Simon Åkesson, Ola Gjeilo, Jocelyn Hagen, Jan Nilsson, Joop Voorn en Jürgen Schriefer. Maar wij willen u een ouder werk niet onthouden: twee hymnen van Alfred Schnittke. Deze zijn niet specifiek op de lijdenstijd gericht maar nemen ons wel mee naar de sfeer van Via Crucis.

Het hoofdwerk van dit passie-programma is het Via Crucis van Franz Liszt. In breed opgezette muzikale structuren wordt het lijden van Christus weergegeven volgens de staties. Liszt schreef dit verstilde werk in de winter van 1879, enkele jaren voor zijn overlijden. Bijzonder is het werk ook omdat het de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit opzoekt. Het werk combineert unisono-zang (Staties I en XIV) met Lutheraanse hymnen (Staties IV en XII) en op Bach geïnspireerde koralen (Statie VI), terwijl een deel van de staties bestaat uit solopartijen voor piano. Liszt zelf had de bedoeling om het werk in het Colosseum uit te voeren, voorzien van harmonium-begeleiding.

In het Valborgkoor, een in Zeist gevestigd landelijk gemengd amateurkoor, komen wekelijks 35 tot 40 koorleden bij elkaar om zich te scholen in een gezond gebruik van de stem. Er wordt geoefend aan een opnieuw verbinden van de menselijke stem met de oorspronkelijke wereld van de klank. Wat zijn de hindernissen die de stem belemmeren om vrij te klinken? De Zweedse sopraan Valborg Werbeck-Svärdström, aan wie het koor haar naam heeft ontleend, noemde de door haar ontwikkelde zangscholing 'de school van de stemonthulling'. Deze is in de huidige tijd heel wezenlijk, omdat de stem door de ons omringende technische en digitale cultuur steeds meer verhardt en verstart.

Kaarten Zeist en Almen: € 17,00; 65+ € 15,00; tot 16 jaar en studenten € 10,00

  • Voorverkoop Zeist: Kantoorboekhandel Heger en van den Berg, Voorheuvel 76
  • E-tickets via bestel-link op onze website
  • Kaartjes thuisgestuurd door overschrijving op NL29 INGB 0006 898041 t.n.v. Stichting Valborg Tiel o.v.v. aantal kaartjes, uw adres + woonplaats én concertplaats

dinsdag 27 maart 2018 20.00 uur

Sionskerk
Jacob Catslaan 73, Zeist

woensdag 28 maart
Almen

Via Crucis

Passieconcert door het Valborgkoor i.s.m. kamerkoren Fluente Sono en Collegium Ioanneum Berlin.

Het Valborgkoor werkt in dit passieconcert samen met de kamerkoren Fluente Sono van Amersfoortse vrije schoolouders en Collegium Ioanneum Berlin, een onafhankelijk kamerkoor, gevestigd in "Bezirk Moabit" in Berlijn.

Het grootste deel van het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd, maar de drie koren zullen ook apart enkele werken uit hun eigen repertoire ten gehore brengen.

In de eerste helft van het programma hoort u, afwisselend door de drie koren, enkele kortere werken van hedendaagse componisten zoals Simon Åkesson, Ola Gjeilo, Jocelyn Hagen, Jan Nilsson, Joop Voorn en Jürgen Schriefer. Maar wij willen u een ouder werk niet onthouden: twee hymnen van Alfred Schnittke. Deze zijn niet specifiek op de lijdenstijd gericht maar nemen ons wel mee naar de sfeer van Via Crucis.

Het hoofdwerk van dit passie-programma is het Via Crucis van Franz Liszt. In breed opgezette muzikale structuren wordt het lijden van Christus weergegeven volgens de staties. Liszt schreef dit verstilde werk in de winter van 1879, enkele jaren voor zijn overlijden. Bijzonder is het werk ook omdat het de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit opzoekt. Het werk combineert unisono-zang (Staties I en XIV) met Lutheraanse hymnen (Staties IV en XII) en op Bach geïnspireerde koralen (Statie VI), terwijl een deel van de staties bestaat uit solopartijen voor piano. Liszt zelf had de bedoeling om het werk in het Colosseum uit te voeren, voorzien van harmonium-begeleiding.

In het Valborgkoor, een in Zeist gevestigd landelijk gemengd amateurkoor, komen wekelijks 35 tot 40 koorleden bij elkaar om zich te scholen in een gezond gebruik van de stem. Er wordt geoefend aan een opnieuw verbinden van de menselijke stem met de oorspronkelijke wereld van de klank. Wat zijn de hindernissen die de stem belemmeren om vrij te klinken? De Zweedse sopraan Valborg Werbeck-Svärdström, aan wie het koor haar naam heeft ontleend, noemde de door haar ontwikkelde zangscholing 'de school van de stemonthulling'. Deze is in de huidige tijd heel wezenlijk, omdat de stem door de ons omringende technische en digitale cultuur steeds meer verhardt en verstart.

Kaarten Zeist en Almen: € 17,00; 65+ € 15,00; tot 16 jaar en studenten € 10,00

  • Voorverkoop Zeist: Kantoorboekhandel Heger en van den Berg, Voorheuvel 76
  • E-tickets via bestel-link op onze website
  • Kaartjes thuisgestuurd door overschrijving op NL29 INGB 0006 898041 t.n.v. Stichting Valborg Tiel o.v.v. aantal kaartjes, uw adres + woonplaats én concertplaats

woensdag 28 maart 2018 20.00 uur

Kerk van Almen
Dorpsstraat 36, Almen

zaterdag 31 maart
Den Haag

Kanon Pokajanen - Arvo Pärt

Uitvoering door kamerkoor Kwintessens.

In het midden van de Waalse Kerk, staande in een kring, slechts verlicht door kaarsen en lampjes op de muziekstandaards, neemt het koor u mee door dit bijzondere muziekstuk.

De spirituele muziek, gebaseerd op de tekst van een oude boetedoening die stamt uit de 6e eeuw, past goed in de tijd voor Pasen. Met prachtige meditatieve klanken komen steeds opnieuw de gebeden tot klinken die gaan over grenservaringen: van profetie naar vervulling, van zonde naar vergeving, van zwakheid naar kracht, van lijden naar verlossing, van sterven naar onsterfelijkheid… Van duisternis naar licht!

Voor het vierde jaar voert Kwintessens deze Kanon uit waarmee het koor een nieuwe paastraditie wil initiëren.

Info en tickets via de website.

Dit concert is onderdeel van een programma in de Stille Week, georganiseerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Antroposofie Den Haag en de Christengemeenschap Den Haag.

zaterdag 31 maart 2018 20.15-21.15 uur

Waalse Kerk
Noordeinde 25, Den Haag

vanaf vrijdag 6 april
Arnhem

Tekenen en schilderen bij rouw en verlies

Cursus o.l.v. Magda Vlasblom.

Creativiteit helpt bij rouw en verlies. De ervaring leert dat tekenen en schilderen een goede, helende manier is om met rouw en verlies om te gaan. Verdriet dat niet genoeg geuit is, kan tot klachten leiden.

Door creatief aan de slag te gaan, kun je in contact komen met beelden die in jou leven en die je soms niet kunt uiten in woorden. Spelenderwijs gan we met kleur en vorm en met veschillende materialen aan de hand van simpele opdrachten proberen bij die beelden te komen.

Ervaring met tekenen of schilderen is niet nodig. Rouw en verlies in de breedste zin van het woord. Verlies van o.a. werk, gezondheid, een persoon. 4 bijeenkomsten.

vrijdag 6 april 2018 14.00 uur

vrijdag 4 mei 2018 16.30 uur

Tuinhuis
Emmastraat 17, Arnhem

06 1289 6817

 « 12 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…