menu

Contact 

Stichting Wederzijds
P/a Ingrid Deij
Brugakker 6630
3704 RN Zeist
telefoon030-691 3688

www.wederzijds-stervenscultuur.nl

Bestuur

Douwe van Houten - voorzitter
Ingrid Deij - secretaris
Thom Kloes - penningmeester
Adriaan Pijl
Joukje Pothoven
Hans Soesbergen
Ellen Zweers

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Interesse? Lees onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Dan kunt u zich via het menu 'nieuwsbrief' opgeven.

Als u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij het secretariaat. Voor toezending per post vragen we een bijdrage van € 10 per jaar.

Donateurs ontvangen de nieuwsbrief naar keuze per e-mail of per post.

klik om te vergroten
Schilderij Ad van der Lugt