menu

Tekst ter inspiratie 

   


A. Jawlensky

De zieke

“Vaak wenste ik niet langer meer te leven...
En toch: hoezeer vervult mij dankbaarheid
dat ik nog leef en lijd
in ‘t hier en nu, mij door mijn lot gegeven.

Want daardoor blijft mij nog de tijd
tal van gebreken te bevechten.
Al zal ik nimmer alle kunnen slechten:
toch word ik beter voorbereid.

Indien ik nu niet werken kan,
zo kan ik toch mijn Ik versterken,
dat, na het hier en nu, zal werken
in het toekomstig daar en dan.”

Christian Morgenstern

Download als pdf:

maart 2018.pdf

Eerder verschenen teksten ter inspiratie vindt u in ons archief.