menu

Boeken 

Literatuurlijst - 2017  

N.B.: onderstaande boeken zijn vaak nog in bibliotheken te lenen, als ze niet meer verkocht worden of alleen antiquarisch verkrijgbaar zijn!

Algemeen

 • Arie Boogert: "Onze doden" - Rudolf Steiner over het omgaan met dood en sterven / Christofoor
 • Arie Boogert: "Altijd scheiding, altijd weer begroeten " - Over het sacrament van de stervenswijding in de Christengemeenschap / Christofoor
 • Myriam Driesens: “Rondom het sterven” – brede informatie rondom het sterven, de stervenscultuur vanuit de Christengemeenschap, de sacramenten en ritualen / Christofoor 2016
 • Michael Debus en Gundhild Kacer-Bock: "Handelingen rond het sterven" - De antroposofische stervenscultuur, sacramenten van de Christengemeenschap en vragen rond sterven en uitvaart aan de hand van de praktijk toegelicht (alleen antiquarisch)
 • Friedrich Husemann: “Het gezicht van de dood” - De dood in het bewustzijn van vroegere tijden; de dood in het licht van de geesteswetenschap, de ouder wordende mens, het levenspanorama, reïncarnatie en levenslot / Christofoor
 • Monique Mortier: “Keuzes voor het sterven” – Bruna
 • Gerhard Reisch: “A book of the Dead” – meditatieve spreuken en afbeeldingen, in meerdere talen, o.a. Nederlands / Gerhard Reisch Foundation
 • Rudolf Steiner: GA 9 "Theosofie" - pag. 90 – 130 / Vrij Geestesleven Rudolf Steiner: “De wereld van de gestorvenen” / Vrij Geestesleven
 • Bert Voorhoeve: "Op doorreis naar jezelf" - Waar kom ik vandaan, waar ga ik naar heen? Sprookjesbeelden, spreuken, citaten, liedjes, verhalen en ervaringen / Christofoor
 • Bert Voorhoeve: "Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood" - Zeventig verhalen en sprookjes uit verschillende culturen die stervenden en nabestaanden kunnen troosten / Christofoor
 • Flensburger Heft 11: “Uber Tod und Sterben”
 • Flensburger Heft 59: “Umgang mit dem Sterben”
 • Flensburger Sonderheft 18: “Erfahrungen im Umgang mit Tod und Sterben” / Flensburger Hefte

Gezondheid en ziekte

 • Joop van Dam: “Innerlijke bronnen van de gezondheid” / Pentagon
 • Michaela Glöckler: “De oerbronnen van de gezondheid – salutogenese”, Gezichtspunten 33 / Centrum sociale gezondheidszorg: www.gezichtspunten.nl
 • Biografie, ziekte en karma
 • Rudolf Steiner: "Lijden", oorsprong en zin - uit GA 55 en 107 / Pentagon.
 • Rudolf Steiner: "De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest" - Vijfde voordracht, eerste deel; De techniek van het Karma, GA 134 / Zevenster.
 • Floris Reitsma: “Levensloop en lotsbestemming – gezichtspunten voor de terugblik op de levensloop” / Christofoor

Ouderdom en stervensbegeleiding

 • Margarete van den Brink: “Opengaande vergezichten” / Ankh Hermes
 • Lidwien van Geffen: “Het lijden omarmd” - ontmoetingen met verpleeghuisbewoners / Christofoor
 • Marko van Gerven en Christina van Tellingen: “Dementie en ik” / Louis Bolk, Kolisko
 • Norbert Glas: “Ouderdom” - licht in de laatste levensfase / Vrij Geestesleven (antiquarisch)
 • Judith von Halle: “Het ziektebeeld dementie” / Cichorei
 • Ursula Hausen: “Den Tod als Freund erleben lernen, Begeitung im Sterben und darüber hinaus / Urachhaus
 • Carlo Leget: “Ruimte om te sterven” - over spirituele zorg in de laatste levensfase / Lannoo
 • Carlo Leget: “Van levenskunst tot stervenskunst” – over spiritualiteit in de palliatieve zorg / Lannoo
 • Floris Reitsma:"Levensloop en lotsbestemming" - gezichtspunten voor de terugblik op de levensloop / Christofoor
 • Jan Pieter van der Steen: “Dementie, achtergronden en praktijkervaringen” / Christofoor
 • Rudolf Steiner: "Ouderdom, een vruchtbaar perspectief" - samengesteld uit diverse GA-nummers door Arie Boogert / Christofoor
 • Hans Stolp: “De verborgen zin van dementie” / VBK media
 • Hans Stolp: "Stervensbegeleiding in een nieuwe tijd” / Ankh Hermes
 • Markus Treichler: “Den Sinn des Todes Fassen – Mut zur Begleitung Sterbender” / Urachhaus
 • Anne-Mei The, Cilia Linssen: “In gesprek met de palliatieve patiënt, een werkboek” / Ako
 • A.J. Welman: "Ouder worden", de kunst van het loslaten / Uitgeverij Vrij Geestesleven
 • Renée Zeylmans: "Stervensbegeleiding, een wederzijds proces” - Een handreiking / Christofoor
 • Renée Zeylmans: “Stervensbegeleiding” - Gezichtspunt nr. 27 / bestellen bij Centrum Sociale Gezondheidszorg: www.gezichtspunten.nl

Bijna-dood-ervaringen

 • Eben Alexander: “Na dit leven” - een neurochirurg over zijn bijna-dood-ervaring / Bruna
 • Eben Alexander: “De hemel in kaart” / Bruna
 • Angie Fenimore: “De duisternis voorbij – op de drempel van de hel, de andere bijna-dood-ervaring” / Bruna
 • Pim van Lommel: “Eindeloos bewustzijn” / Ten Have
 • Raymond Moody: “De tunnel en het licht” / Bruna
 • George Ritchie: “Terugkeer uit de dood” - de eerste mens die naar buiten kwam met zijn bijzondere bijna- dood-ervaringen / Christofoor
 • Hans Stolp "Bij nader inzien" - over de bijna-doodervaring “/ Ten Have
 • Jill Bolte Taylor: “Onverwacht inzicht, het persoonlijke verhaal van een neurologe over haar hersenbloeding” / Kosmos

Sterven

 • Mitch Albom: “Mijn dinsdagen met Morrie” - gesprekken met een ALS-patiënt / Bruna
 • Gijsbert van Es: “Het laatste woord” - gesprekken met stervenden / NRC
 • Hans Stolp: “Wat gebeurt er als je dood gaat?” / Ankh Hermes
 • Elisabeth Kübler-Ross: “Lessen voor levenden” - fasen in het sterfproces / Ambo

Het moment van sterven, de sterfhoroscoop

 • Leo de la Houssaye: “Naar een nieuwe sterrenwijsheid” / Nearchus

Wat gebeurt er na het sterven?

 • Willem Glaudemans: “Boek van het eeuwige leven” / Ankh Hermes
 • Floris Reitsma: “Het leven na dit leven” / Christofoor
 • Rudolf Steiner: “Over het voorgeboortelijke leven” / Christofoor
 • Hans Stolp: “Wat gebeurt er als je dood gaat?”
 • Renée Zeylmans: “Na de dood, hoe bereiden wij ons voor op het sterven?” / Nearchus

Zingeving en troost

 • Claire vanden Abbeele: “Als ik troost kon zijn – over liefde en pijn” / Lannoo
 • Viktor Frankl: De zin van het bestaan / Donker
 • Margje Koster: “Waarom ik? – aidspatiënten over zichzelf en hun leven” / Christofoor
 • Rudolf Steiner: “Door de poort van de dood – teksten en meditaties” / Vrij Geestesleven
 • Morrie Schwarz: “Levenslessen” / Anthos
 • Toon Tellegen: ”Maar niet uit het hart – dierenverhalen over afscheid” / Querido
 • Toon Tellegen: “Een hart onder de riem – dierenverhalen vol troost” / Querido
 • Jan Saal :"Zingeving in de laatste levensfase” - Gezichtspunten 40 / bestellen bij Centrum Sociale Gezondheidszorg: www.gezichtspunten.nl
 • Bert Voorhoeve: "Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood" - Zeventig verhalen en sprookjes uit verschillende culturen die stervenden en nabestaanden kunnen troosten / Christofoor.

Gezichtspunten rond euthanasie

 • Siegwart Knijpenga e.a.: "Stilstaan bij sterven" / zes bijdragen rond een verwaarloosd thema in het euthanasiedebat / Christofoor
 • Sergej Prokofieff en Peter Selg: “Das Leben schützen, ärztliche Ethik und Suizidhilfe” / VAG
 • Jaap van de Weg: "Euthanasie en versterven: hoe ga je de drempel over? " / verslag Stichting Wederzijds
 • 14 november 2009 , zie www.wederzijds-stervenscultuur.nl onder archief – verslagen van studiedagen

Gezichtspunten rondom orgaantransplantatie

 • Matthijs Chavannes: “Orgaantransplantatie en –donatie” – een spirituele visie / Pentagon
 • Ger Lodewick: “Wat je over orgaantransplantatie zou moeten weten' / Succesboeken.nl
 • Elisabeth Wellendorf: "Leven met het hart van een ander" - de psychische gevolgen van orgaantransplantatie / ed. Christofoor

Zelfdoding

 • Doris Deverell: “Ik hielp mijn gestorven zoon” - begeleiding door voorlezen / Vrij Geestesleven
 • Riet Fiddelaers-Jaspers: “Afscheid nemen - Waarom doet iemand dat? ” - Kinderen en jongeren als nabestaanden van zelfdoding / Ten Have, Kampen
 • Maria von Nagy: “Voorbij de vertwijfeling” - geesteswetenschappelijke gezichtspunten omtrent zelfdoding / Perun boeken

Omgaan met gestorvenen

 • Margarete van den Brink en Hans Stolp: “Omgaan met gestorvenen” / Ankh Hermes
 • Arie Boogert: "Met de doden leven" - Hoe kunnen we vanuit ons bewustzijn een brug slaan naar de gestorvenen / Christofoor
 • Friedrich Rittelmeyer: "Gemeenschap met de gestorvenen" - de wereld van de doden, een blik over het graf heen, gemeenschap met de gestorvenen, het stervensuur / Christofoor (antiquarisch)
 • Rudolf Steiner: "Contact tussen levenden en gestorvenen" / Zevenster. Rudolf Steiner: "Leven met de doden" I en II uit GA 174b / Pentagon.
 • Rudolf Steiner: "Door de poort van de dood" - korte toegankelijke teksten en meditaties die een hulp kunnen zijn om de gestorvenen op hun weg van de aarde naar de geestelijke wereld te begeleiden / Christofoor.
 • Dagny Wegener: “Blicke in eine andere Welt – Begegnungen mit Verstorbenen und geistigen Wesen” / Freies Geistesleben
 • Renée Zeylmans: “Omgaan met gestorvenen” / Gedenkkalender
 • Renée Zeylmans: “Verbinding met gestorvenen” - het belang van wederzijdse ondersteuning

Rouwen

 • Hans Stolp: “Als een geliefde sterft” – over afscheid nemen en verdergaan/ Ankh Hermes
 • Alexander Levy: “Ik had je nog zoveel willen vragen”- over het verlies van je ouders / Het Spectrum
 • Renée Zeylmans: “Sterven, rouwen, troosten” – rouwverwerking en rouwbegeleiding / Christofoor

Het leven tussen dood en nieuwe geboorte

 • Arie Boogert: "Ons voorland" - Rudolf Steiner over het leven na dit leven / Christofoor
 • Floris Reitsma: "Leven na dit leven", op weg naar een nieuwe incarnatie / Christofoor
 • Sigwart: "Bericht uit het leven na de dood" / Kamerling
 • Rudolf Steiner: "Aan gene zijde van geboorte en dood" - samengesteld door Arie Boogert / Christofoor.
 • Rudolf Steiner: "De bovenzinnelijke mens, het leven na de dood" (GA 231)/ Vrij Geestesleven.
 • Rudolf Steiner: "Over het voorgeboortelijke leven" uit diverse GA' s / Christofoor.
 • Rudolf Steiner: "De dood – een andere vorm van leven" – 1e hoofdstuk, GA 182 / Vrij Geestesleven.
 • Rudolf Steiner: "De wereld van de gestorvenen” - GA 141 e.a. / Christofoor.
 • Rudolf Steiner: "Toeval, noodzaak en voorzienigheid" - Imaginatie, kennis en gebeurtenissen na de dood, uit GA 163 / Zevenster
 • Jaap van de Weg: "Levensloop – Doodsloop" - meditatieve gedichten / Christofoor

Geboorte en sterven van kinderen

 • Hilda Herklotz: “Hoe de kleine engel op aarde kwam” - prentenboek over de weg van de ziel naar de aarde / Aan de tijd
 • H. Adama van Scheltema: “Dood is niet meer dood” - ervaringen met sterven / Vrij Geestesleven
 • Arie Boogert:"Bij het sterven van kinderen" / Christofoor
 • Frederik van Eeden: “Paul's ontwaken” / antiquarisch
 • An Mehlgarten: "De hemelpoort op een kier" - over het verlies van een kleindochter / Christofoor
 • Beate Matznetter: “Samen verder na het verlies van een kind” / Ten Have
 • Rudolf Steiner: "Over het voorgeboortelijke leven" uit diverse GA' s / Christofoor.
 • F.P. Thomése: “Schaduwkind” / een vader probeert woorden te vinden voor zijn verdriet / Contact

Kinderen en sterven

Riet Fiddelaers-Jaspers: “Afscheid nemen”. Als ik er niet meer ben - Kinderen voorbereiden op het overlijden van een ouder / Ten Have, Kampen

Riet Fiddelaers-Jaspers: “Kinderen en de dood” en diverse andere publicaties die betrekking hebben op het rouwen van kinderen zijn te bestellen bij: In de wolken, www.in-de-wolken.nl

Kinder- en prentenboeken

 • Kristien Dieltiens: “De gouden bal” / Bruna
 • Ineke van Essen: “Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk” / De Bonte Bever, Utrecht
 • Hilda Herklotz: “Hoe de kleine engel op aarde kwam” / Aan de tijd
 • Ronald Hermsen: “Dag Opa” / Christofoor
 • Virginia Lee: “Vlinder voor Marianne” / Lemniscaat
 • Susan Vasley: “Derk Das blijft altijd bij ons” / Lemniscaat
 • Max Velthuis: “De kikker en het vogeltje” / Leopold Amsterdam
 • Judith Viorst: “Dat is heel wat voor een kat” / Mercis Pubishing
 • Margaret Wild en Ron Brooks: “Een lange dag” / Mercis Publishing
 • Monique van der Zanden: “Pad van de regenboog” / Christofoor
 • C.S. Lewis: “Het laatste gevecht” / Ten Have (laatste deel Narnia-verhalen)

Uit de Gesamt-Ausgabe (GA) van Rudolf Steiner

N.B.: Op www.fnv-rs.net kunt u vrijwel alle teksten van Rudolf Steiner vinden en downloaden.

 • GA 9 “Theosophie” - (tweede gedeelte) Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal
 • GA 13 “Geheimwissenschaft im Umriss”, tweede hoofdstuk
 • GA 55 “Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit”, 5e voordracht
 • GA 60 “Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins”, 2e voordracht
 • GA 61 “Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung”, 2e voordracht
 • GA 63 “Geisteswissenschaft als Lebensgut” , 2e en 4e voordracht
 • GA 64 “Aus schicksaltragender Zeit”, 3e en 8e voordracht
 • GA 66 “Geist und Stoff, Leben und Tod”, 1e, 3e en 6e voordracht
 • GA 95 “Vor dem Tore der Theosophie”, 2e en 4e voordracht
 • GA 107 “Geisteswissenschaftliche Menschenkunde”, 14e voordracht
 • GA 120 “Offenbarungen des Karma”
 • GA 134 “Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes”, 5e voordracht
 • GA 140 “Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt”
 • GA 141 “Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen”
 • GA 150 “Die Welt des geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein – das Einwirken der Toten in die Welt der Lebenden”
 • GA 153 “Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt”
 • GA 157a“ “Schicksalsbildung und Leben nach dem Tode”
 • GA 159 “Das Geheimnis des Todes”
 • GA 163 “Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung – imaginative Erkenntnis und Vorgänge nach dem Tode”
 • GA 168 “Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten”
 • GA 174a “Mitteleuropa zwischen Ost und West“, 3e, 4e, 9e en 10e voordracht
 • GA 174b “Die geistigen Hintergründe des ersten Weltkrieges”, 4e, 5e, 12e en 14e voordracht
 • GA 179 “Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit – Schicksalseinwirkungen aus der Welt derToten”
 • GA 181 “Erdensterben und Weltenleben”, 3e, 4e, 7e, 8e, 10e en 12e voordracht
 • GA 182 “Der Tod als Lebenswandlung”
 • GA 227 “Initiations-Erkenntnis”, 8e, 9e en 10e voordracht
 • GA 231 “Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch erfaßt”
 • GA 261 “Unsere Toten”

Download deze literatuurlijst als pdf:

literatuurlijst 2016.pdf