menu

Conferentie 14 november 2015 in Doorn 

Keuzes rondom leven en sterven

Onder deze titel organiseerde stichting Wederzijds op 14 november 2015 een conferentie in Doorn.

Thematiek: Hoe kunnen we tot keuzes komen in moeilijke levenssituaties?

De tekst van de inleidende voordracht door Josien de Vries, biografisch consulent, vindt u hier:

Een mens wil kiezen J. de Vries.pdf

De tekst van de slotlezing door Marianne de Nooij, geestelijke in De Christengemeenschap te Amsterdam, vindt u hier:

Zie om en doe wel Lezing M. de Nooij.pdf

In de vier themagroepen gingen een antroposofisch arts en een therapeut in op de vragen waarvoor ze komen te staan, hun werkwijze en hun ervaringen in de praktijk.

impressies themagroepen 14 november 2015.pdf