menu

Contact 

Stichting Wederzijds
p/a Ingrid Deij
Brugakker 6630
3704 RN Zeist
telefoon030-691 3688

www.wederzijds-stervenscultuur.nl

Bestuur

Douwe van Houten - voorzitter (momenteel met verlof)

Joukje Pothoven - waarnemend voorzitter

Ingrid Deij - secretaris

Thom Kloes - penningmeester

Adriaan Pijl - lid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Interesse? Lees onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Dan kunt u zich via het menu 'nieuwsbrief' opgeven.

Als u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij het secretariaat. Voor toezending per post vragen we een bijdrage van € 10 per jaar.

Donateurs ontvangen de nieuwsbrief naar keuze per e-mail of per post.