menu

Naar een spirituele stervenscultuur 

Wederzijds: onze bronnen
De boeken en voordrachten van Rudolf Steiner vormen een bron van kennis en inzicht bij de zoektocht naar het bewuster omgaan met de eigen sterfelijkheid. Steiner deed diepgaand spiritueel onderzoek naar wat de mens tijdens en na het sterven doormaakt. Spreuken van zijn hand kunnen worden gebruikt om overledenen te ondersteunen.

De Christengemeenschap kan zorgen voor sacramentele begeleiding rond het sterven. Door die levende bijstand kunnen mensen ervaren hoe ons aardse leven samenhangt met het leven na de dood.

Stervenscultuur: de praktijk
Vanuit de antroposofie is er op allerlei terreinen gewerkt aan begeleiding in de laatste levensfase. Artsen, verpleegkundigen, biografisch werkers, kunstzinnig therapeuten en vele anderen ontwikkelden nieuwe behandelingen en benaderingswijzen om stervenden en hun naasten bij te staan. Door hieraan meer bekendheid te geven hoopt Wederzijds meer bewustzijn te wekken voor de betekenis van het leven en sterven van de mens.

Wat kunnen we zelf voor gestorvenen doen?
Ook zelf kunnen we veel betekenen bij een overlijden. Drie dagen waken bij een gestorvene is een goed gebruik om de gestorvene de gelegenheid te geven in rust op zijn leven terug te kijken. Daarnaast kan het voorlezen van spirituele inhouden voor een gestorvene een intieme verbondenheid scheppen. Het kan hem helpen zijn weg te vinden in de werelden waarin hij dan is binnengegaan.

Rouwverwerking
Het rouwen na een ingrijpend verlies vraagt veel tijd en aandacht. Het is altijd een individueel proces. Met name de complementaire zorg en geneeskunde bieden therapieën die het verwerken ondersteunen.

Ook gesprekken, met een rouwtherapeut of een biografisch werker, kunnen helpen het verlies te integreren. Zo kan werken aan het rouwproces worden tot een ontwikkelingsweg naar de toekomst.

klik om te vergrotenSchilderij Ad van der Lugt