menu

Thema's 

De onderstaande thema's worden de komende tijd toegelicht d.m.v. literatuur en informatie die op het internet terug te vinden is.

Sterven en dood in het dagelijks leven

Voorbereiding op het eigen sterven

Ervaringen rondom het sterven

Innerlijke ontwikkeling en kanker, Matthias Girke.pdf

De laatste levensfase en het begin van de nieuwe, Frank Storm.pdf

Keuzes rondom het sterven

Gezichtspunten rondom thanatopraxie.pdf

Lijden en zingeving

Kunst in de laatste levensfase

Sacramentele begeleiding rondom het sterven

Sacramenten rondom het overlijden.pdf

Pastorale zorg voor ouderen.pdf

Stervenswijding, Mathijs van Alstein.pdf

Kinderen en sterven

Kinderen en rouw.pdf

Ontmoetingen rondom het sterven

Praktische aandachtspunten na het sterven

Opbaren met graszoden.pdf

de opbaring en het waken.pdf

Rouwen en herdenken

Gemeenschap met gestorvenen

Een baby praat met haar moeder.pdf

Rudolf Steiner over gestorvenen voorlezen.pdf

De weg tussen dood en nieuwe geboorte

De 40-dagentijd - ritmische geheimen rond het sterven.pdf

Zorg voor de stervende

Interview: de zeven geheimen van een goed sterven.pdf