Laden activiteiten
  • Dit event is voorbij.

Een ander licht op euthanasie
voordracht in Amsterdam
door Hans van Delden en Marianne de Nooij

22 november 2018 @ 20:00 - 22:00

Evenement Navigation

Bij leven hoort sterven. Maar hoe kijk jij ernaar?

Je ervaringen en verwachtingen rond het sterven hangen sterk samen met je eigen perspectief op de dood. Vanuit een materialistisch perspectief is de dood het uiteenvallen van de lichaamsfuncties en daarmee het verdwijnen van de mens in de ontbinding. Vanuit een spiritueel perspectief betekent de dood iets anders: een overgang naar een geestelijk bestaan. Wil je dat bewust meemaken of juist niet?

Een interessant vraagstuk voor jou? AViN en de Christengemeenschap organiseren 3 avonden met lezingen van twee bijzondere sprekers. Zij nemen je mee in de wereld van bewustzijnsontwikkeling, religie, geesteswetenschap en kunst. Over het omgaan met sterven en gestorvenen. Ook verrassen we je met een muzikaal intermezzo.

Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit Utrecht. Hij is auteur van een groot aantal publicaties, onder andere over beslissingen rond het levenseinde en medische zorg aan ouderen.

“Ik wil mensen oproepen om bewust beslissingen te nemen, ook in de laatste levensfase. Sterven is een geleidelijk proces. De uitdaging voor de moderne mens is om de gedachte aan zijn eigen sterfelijkheid te integreren in zijn bestaan en bewust met de dood om te gaan.”

Marianne de Nooij, voormalig microbioloog en priester in de Christengemeenschap (Andrieskerk) Amsterdam.

“Ik wil vanuit ‘exacte fantasie’ kijken naar verschillende ontwikkelingen rond het levenseinde en de implicaties daarvan voor het leven na de drempel en het levenslot.”

Een lezing over reanimatie en andere vormen van levensverlenging, palliatieve zorg en palliatieve sedatie, euthanasie en ‘voltooid leven’ en orgaandonatie.

Kosten € 15,00

Aanmelden en meer informatie via de website in het kader hiernaast.

Locatie

Andrieskerk Amsterdam
A.J. Ernststraat 869
Amsterdam,