Klankgroep

Wederzijds wordt mede gedragen door een kring van betrokkenen, de klankgroep. Enkele keren per jaar overlegt het bestuur met de klankgroep over het te voeren beleid, de te ondernemen activiteiten en over allerlei praktische kwesties die zich daarbij voordoen. Vaak...
LoslatenNelson Mandela

Loslaten
Nelson Mandela

Om los te laten is liefde nodig. Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt, het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen. Loslaten betekent niet mijzelf afsluiten, het is het besef dat ik de ander ruimte geef. Loslaten is niet het...
‘De stekker gaat eruit…’

‘De stekker gaat eruit…’

Kortgeleden hoorde ik dat iemand door euthanasie zou overlijden. De persoon in kwestie, licht dementerend, had gezegd: ‘Volgende week gaat de stekker er uit’. De uitdrukking bleef bij me hangen. Wonderlijk beeld eigenlijk. Via een stekker krijgt een apparaat energie...
een nacht in het hospice

een nacht in het hospice

Op kamer 2 lag een stille, teruggetrokken vrouw. Ze was niet zo makkelijk te benaderen. De gordijnen en de deur moesten dicht, ook overdag. De donkere stemming van de ruimte leek ook in haarzelf aanwezig, men kwam niet zo maar binnenlopen. Mevrouw belde veelvuldig,...
loslaten

loslaten

Een woord dat we in veel verschillende levensfasen gebruiken en waar veel betekenissen mee verbonden zijn. Als kinderen tijdens het spel al: Laat nou los! Als volwassene: Je moet niet alles zo serieus opvatten, laat toch eens wat meer los. In de laatste levensfase, de...
Van Betekenis tot het einde

Van Betekenis tot het einde

Wederzijds werkt al jaren samen met ‘Van Betekenis tot het einde’, als zogeheten ‘stakeholder’. Op de website van dit initiatief vindt u allerlei hulpmiddelen om met uw familie en vrienden in gesprek te gaan over uw wensen rondom het levenseinde. Nieuw toegevoegd is...
alles voor elkaar

alles voor elkaar

Hij was ver in de tachtig en droeg een ouderwets zwart pak. Hij had iets bedrijvigs, was altijd bezig. Op zijn kamer stond een oud schoolbankje met daarop een computer. Trots liet hij me zien hoe hij de stamboom van zijn vrouw had uitgezocht, heel ver terug, tot in de...