bewustzijn

bewustzijn

In het aardse dwalen wij allen in duisternis en zijn vele dingen ons verborgen,   maar in ons binnenste dragen wij het lichtende bewustzijn van ons verband met het hemelleven, waarin al onze gedachten en gevoelens wortelen.    ...
kiem tot nieuw leven

kiem tot nieuw leven

Alles wat er leeft in het al, leeft alleen doordat het in zichzelf de kiem tot nieuw leven schept. En de ziel geeft zich alleen over aan het ouder worden en de dood om onsterfelijk te rijpen voor steeds nieuwe levens.     Rudolf Steiner, Berlijn 1912 Mieke...
Stervenswijding

Stervenswijding

  Geboorte en dood horen samen. Het zijn twee keerzijden van hetzelfde gegeven: ons lichaam wordt ons geschonken bij het begin van ons leven, dus staan we het ook af aan het eind ervan. Dit is niet makkelijk. Wij zijn zo vergroeid met onze lichamelijkheid dat we...
Rondom het stervenMyriam Driesens

Rondom het sterven

Myriam Driesens

In de serie “Sacramenten in de Christengemeenschap” is het derde deel van de reeks over de Sacramenten en andere cultische handelingen in de Christengemeenschap uitgekomen, gericht op de tijd rond het fysieke heengaan op aarde.
 Myriam Driesens beschrijft uitvoerig en...
twee kanten van de dood

twee kanten van de dood

De dood is verschrikkelijk, tenminste, hij kan de mens schrik aanjagen zolang hij in zijn lichaam is.   Maar als de mens door de poort van de dood is heengegaan en terugkijkt naar de dood, dan is de dood de mooiste ervaring die er maar mogelijk is in de...
sterven en dood als metamorfose

sterven en dood als metamorfose

”Het schouwspel van de natuur is altijd weer nieuw, omdat zij voortdurend nieuwe toeschouwers schept. Leven is haar mooiste uitvinding. En de dood is haar kunstgreep om steeds weer opnieuw leven te hebben.” Met deze woorden stelde Goethe in 1780 voor om de dood niet...