Komende workshops

Geplaatst in: activiteiten, nieuws, uitgelicht | 0

 

Wederzijds organiseert drie workshops, waarbij thema’s uit het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft’ verder worden uitgewerkt. De eerste en de tweede workshop hebben een oefenkarakter, bij de derde workshop is er na de inleiding een gezamenlijk gesprek rond het thema.

De eerste workshop is zaterdagmiddag 21 september (13.30 inloop – 17.00 uur) met als thema: “Praten over pijn”. Inleiding door Ingrid Deij, waarna onderling wordt geoefend.

Plaats: therapeuticum Aquamarijn, Onder de Linden 21-8 6822 KG Arnhem. Kosten € 20,-. Maximaal 20 deelnemers.

De tweede workshop wordt verzorgd door Jaap van de Weg, op vrijdagavond 18 oktober (20.00 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur) en aansluitend zaterdag 19 oktober (09.30 – 16.45 uur, inloop vanaf 09.00 uur). Jaap zal met ons oefenen aan het ontwikkelen van inzichten en ervaringen rond het voortbestaan na de dood.

Plaats: gebouw Helicon, Socrateslaan 22A 3707GL Zeist. Kosten € 52,50. Maximaal 15 deelnemers.

De derde workshop is zaterdag 14 december van 13.30 – 16.45 uur, inloop vanaf 13.00 uur. Luc Vandecasteele zal dan het loslatingsproces voor en na de dood met ons onderzoeken. Dit mede met het oog op euthanasie en het wezen van de dubbelganger. De workshop wordt voorafgegaan door een korte inleiding van Thom Kloes over het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft’.

Plaats: gezondheidscentrum Mercuur, Frankrijkstraat 126 5622 AH Eindhoven. Kosten € 17,50. Maximaal 25 deelnemers.

 

Aanmelding

U meldt zich voor een workshop aan via info@wederzijds-stervenscultuur.nl Uw aanmelding is definitief als u het toegangsbedrag overmaakt op NL28TRIO 0390 4207 51 t.n.v. Stichting Wederzijds. Wij mailen u dan het toegangsbewijs.

Heeft u vragen? Mail deze via info@wederzijds-stervenscultuur.nl 

 

Eindeloos bewustzijn

Geplaatst in: inspiratie | 0

Het boek van de bekende cardioloog Pim van Lommel hoeven we nauwelijks meer onder de aandacht te brengen.  Niettemin is het fascinerend hem uitgebreid te horen spreken over het ontstaan van zijn boek en over de verschijnselen en ervaringen die met een bijna doodervaring (of liever korte doodervaring) gepaard gaan.

Hoewel de beeldkwaliteit van deze opname, destijds uit het VPRO programma ‘boeken’ niet optimaal is, is het de moeite waard de drie delen waaruit het interview met Wim Brands bestaat, te bekijken. Klik hier voor het eerste deel van het gesprek.

Van goede beeldkwaliteit is deze opname wel: Pauw & Witteman in gesprek met Machteld Blikman over haar ervaring (klik hier).

Toename van euthanasie en zelfdodingen – Thom Kloes

Geplaatst in: nieuws | 0

In 2017 zijn er bij de regionale toetsingscommissies 6585 toepassingen van euthanasie gemeld. Dat is ruim 4% van het aantal overledenen in dat jaar en ruim 8% meer dan in 2016. In de eerste negen maanden van 2018 zijn 4600 toepassingen van euthanasie gemeld. Hoewel euthanasie elk jaar meer voorkomt, is er momenteel sprake van een opvallende daling vergeleken met dezelfde periode in 2017.

In 2017 zijn 1917 zelfdodingen geregistreerd. Dat is ruim 1% meer dan in het jaar daarvoor. Onder jongeren (in de leeftijdsgroep van 10 – 30 jaar) steeg het aantal zelfdodingen opmerkelijk sterk: van 223 naar 276. In deze leeftijdsgroep is zelfdoding veruit de belangrijkste doodsoorzaak. Kijken we naar de kinderen (tussen 10 en 19 jaar), dan zien we een stijging van het aantal zelfdodingen van 48 naar 81: 50 meisjes en 31 jongens.

Hoewel erop wordt aangedrongen, is de achtergrond van de forse stijging van het aantal zelfmoorden bij jongeren nog niet onderzocht. Vaak worden de lange wachttijden in de GGZ als oorzaak genoemd, soms ook een ontoereikende kwaliteit van zorg, en vrijwel altijd de hoge drempel voor een crisisopname. Maar ook het overvolle, gestresste leven dat jongeren zouden leiden en de hoge eisen die aan hen gesteld worden in onze op prestatie gerichte maatschappij, zouden meespelen. Het is goed denkbaar dat zulke factoren van belang zijn, maar nieuw zijn ze niet en versterkt zijn ze in de afgelopen jaren nauwelijks. De stijging van het aantal zelfmoorden in 2017 bij jongeren is uit een heel andere bron te verklaren: copycat, kopieergedrag. Je met iemand identificeren die zichzelf om het leven heeft gebracht, blijkt, als je er toch al aan denkt een einde te maken aan je leven, een belangrijke stimulans te zijn dat ook daadwerkelijk te gaan proberen. Ook het romantiseren in de pers van persoonlijk leed of onvermogen dat tot zelfmoord heeft geleid, werkt in die richting. Er is reden om aan te nemen dat dit soort effecten de afgelopen tijd naar verhouding vaak aan de orde is geweest. Zelfmoord wordt in de pers niet meer omfloerst gebracht en is een ‘hot item’ geworden dat vaak de aandacht vraagt.

Daarbij komen nog andere invloeden, zoals de Netflixserie 13 Reasons Why. De serie draait om de zelfmoord van de 17 jarige Hannah Baker. Ze laat cassettebandjes achter, waarin ze mensen vertelt hoe zij hebben bijgedragen aan haar dood. De zelfmoord van het meisje (met een mes) wordt zeer expliciet in beeld gebracht en wordt voorgesteld als de enige mogelijke uitweg uit haar situatie. Vooral voor jongeren die zelf aan zelfmoord denken en zich herkennen in de hoofdpersoon, zal het bekijken van de serie een risico zijn.