Plannen voor de herfst

Geplaatst in: activiteiten | 0

Wederzijds bereidt workshops voor, waarbij thema’s uit het nieuw verschenen boek ‘Het maakt uit hoe je sterft’ verder worden uitgewerkt. Sommige workshops hebben een oefenkarakter, bij andere is er na de inleiding een gezamenlijk gesprek rond het thema.
De eerste workshop is gepland op zaterdagmiddag 21 september (13.30 inloop – 17.00 uur), in Arnhem, met als thema: “Praten over pijn”. Inleiding door Ingrid Deij, waarna onderling wordt geoefend. Maximaal 20 deelnemers.
De tweede workshop wordt verzorgd door Jaap van de Weg, op vrijdagavond 18 en zaterdag 19 oktober in Zeist. Jaap zal met maximaal 15 deelnemers oefenen aan het ontwikkelen van inzichten en ervaringen rond het voortbestaan na de dood.
De derde workshop is zaterdag 14 december. Luc Vandecasteele zal dan het loslatingsproces voor en na de dood met ons onderzoeken. Dit mede mede met het oog op euthanasie en het wezen van de dubbelganger. Maximaal 20 deelnemers. We zoeken nog een geschikte locatie in Zuid Nederland.

Nadere informatie vindt u vanaf juni op de website en in de najaars-nieuwsbrief die u begin september toegestuurd krijgt. Zie daarbij ook de agenda.

Deelname op volgorde van aanmelding.

Heeft u interesse, meld u dan alvast aan als geïnteresseerde via info@wederzijds-stervenscultuur.nl
Nadere informatie rond deze workshops (precieze titel, locatie, tijdsduur en kosten) staat binnenkort op de website,

Workshop PRATEN OVER PIJN

Op 21 september organiseert Stichting Wederzijds een workshop in Arnhem.

De workshop bestaat uit een inleiding door Ingrid Deij, gezamenlijke oefeningen en gesprek.
Uitgangsvraag is: hoe kunnen we het dragen van het lijden verlichten?

Doelgroep: mensen die in de zorg werken en naasten van mensen die met pijn moeten leven.
Ook mensen die zelf pijn te verdragen hebben zijn natuurlijk welkom!

Na de workshop ontvangen de deelnemers een kleine publicatie over dit thema, met o.a. achtergronden en interviews.

Maximum aantal deelnemers: 20

  • Datum: zaterdag 21 september
  • Tijd: inloop vanaf 13.30 uur inloop, workshop 14.00 tot 16.30 uur
  • Plaats: Therapeuticum Aquamarijn, Onder de Linden 21-8, 6822KG Arnhem
  • Kosten: 35 euro, inclusief publicatie
  • Aanmelding via info@wederzijds-stervenscultuur.nl
    Deelname op volgorde van aanmelding.

Publicaties van Wederzijds over euthanasie

Geplaatst in: activiteiten | 0

Over levensbeëindiging en euthanasie wordt veel gepubliceerd. Vrijwel steeds gaat men daarbij uit van het gangbare mensbeeld: dood is dood, daarna blijft alleen nog de herinnering. Wij vinden het belangrijk dat ook andere kanten belicht worden, temeer omdat deze leiden tot nieuwe gezichtspunten rond het sterven en de vraag hoe je sterft een bijzondere betekenis geeft.

Daarom werkt Wederzijds, samen met diverse auteurs, aan publicaties die ‘de andere kant’ centraal stellen. ‘Maakt het uit hoe je sterft? De andere kant van euthanasie’ is de eerste publicatie.Tien auteurs, waaronder Jaap van de Weg, Hans Stolp, Marianne de Nooij en Madeleen Winkler, hebben hieraan meegewerkt. Het is een uitgave in de reeks ‘Gezichtspunten’ van het Centrum Sociale Gezondheidszorg.

Inmiddels is er een volgende, sterk uitgebreide publicatie verschenen over euthanasie en wat daarmee samenhangt. Uitgeverij Christofoor heeft dit boek  in mei 2019 uitgebracht. De titel is: Het maakt uit hoe je sterft – visies op euthanasie. Verkrijgbaar bij elke boekhandel, op de website van Christofoor en bij bol.com.

Uw eigen ideeën en ervaringen over euthanasie zijn hieronder hartelijk welkom.

In gesprek met uitvaartondernemers

Geplaatst in: activiteiten | 0

De uitvaartbranche heeft te maken met een toenemende dynamiek. De wensen van klanten lopen steeds meer uit elkaar en worden individueler. Meer en meer wil men een op de persoonlijke achtergrond gerichte uitvaartverzorging. Daarbij staat het scheppen van een menswaardige en spirituele stervenscultuur in de belangstelling. Hierin vervullen uitvaartondernemers een onmisbare rol. Vandaar dat zij regelmatig belangstelling tonen voor het gedachtegoed van Wederzijds.

Wij zien dat als een positieve ontwikkeling die we graag in onderling overleg willen ondersteunen.

Lijkt het u als ondernemer zinvol om eens met ons in gesprek te gaan om iets van elkaar op te steken? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen en onze mogelijkheden.

 

Gesprekscafés

Geplaatst in: activiteiten, uitgelicht | 0

Wederzijds biedt gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over leven en sterven. Wat komen we tegen bij het ouder worden, wat is dan belangrijk en hoe werken we daaraan, wat zijn onze verwachtingen van het stervensproces? De gesprekscafés staan open voor ieder die over leven en sterven van gedachten wil wisselen, ervaringen wil delen of gewoon komt om te luisteren naar anderen.

Binnen het ruime onderwerp ‘leven en sterven’ kunnen de deelnemers naar behoefte thema’s naar voren brengen die hun interesse hebben of waarover vragen leven. De sfeer is informeel, openheid en betrokkenheid bij elkaar kunnen leiden tot bijzondere en intense persoonlijke ervaringen. We kunnen elkaar steunen in het gaan van de eigen weg.

Er zijn gesprekscafés in Zeist, Zutphen, Emmen en in Driebergen. Meer informatie, data en locaties vindt u als u hier klikt.

We streven ernaar om het aantal gesprekscafés uit te breiden. Spreekt het idee van een gesprekscafé in uw eigen woonplaats u aan? Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur via info@wederzijds-stervenscultuur.nl

Klankgroep

Geplaatst in: activiteiten | 0

Wederzijds wordt mede gedragen door een kring van betrokkenen, de klankgroep. Enkele keren per jaar overlegt het bestuur met de klankgroep over het te voeren beleid, de te ondernemen activiteiten en over allerlei praktische kwesties die zich daarbij voordoen. Vaak komen leden van de klankgroep zelf met voorstellen voor (regionale) initiatieven.

Spreekt het u aan om deel te nemen aan de klankgroep? Maak dat dan kenbaar aan de secretaris van het bestuur via info@wederzijds-stervenscultuur.nl