Workshops met Jaap van de Weg
in Veldhoven en Zutphen

DE WORKSHOP IN APRIL WORDT UITGESTELD NAAR LATER DIT JAAR!

Elke opvatting over euthanasie wordt bepaald door opvattingen over de dood. De grote vraag daarbij is of de dood het einde betekent van ons bewustzijn, of dat er iets van ons voortleeft.

Om een beeld van een eventueel leven na de dood te vinden, schetst Jaap van de Weg (arts) een weg om daar zoekend, denkend en ervarend dichter bij te komen. Hieraan wordt in deze langere workshop (anderhalve dag) gezamenlijk gewerkt.

Gezien het intiem ervarende karakter van deze workshop kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.

Datum eerste workshop: vrijdagavond 16 april (20-22 uur) en zaterdag 17 april (9.30-16.30 uur, inloop vanaf 9.00 uur).
Plaats: Dorpsstraat 122, 5504HL Veldhoven (Eindhoven)

Datum tweede workshop: vrijdagavond 18 juni (20-22 uur) en zaterdag 19 juni (9.30-16.30 uur, inloop vanaf 9.00 uur).
Plaats: Badhuisweg 27, 7201GM Zutphen

Kosten: € 52,50. U ontvangt na afloop een factuur.

Aanmelding via info@wederzijds-stervenscultuur.nl

Cursus: Maak je eigen wade – vanaf 23 oktober

Bezig zijn met de dood verrijkt je leven. Atelier Alewijn verzorgt vanaf 23 oktober een cursus om je
eigen lijkwade te ontwerpen. Je hoeft niet in een kist, je kunt gewoon in mooie stoffen afscheid
nemen, op een baar of in een mand. In je eigen wade wordt het afscheid warmer en intiemer. Het lijkt
misschien een gek idee, maar het is erg leuk om hier samen in een kleine groep mee bezig te zijn.
Je staat stil bij je leven, wat voor jou belangrijk is en dat neem je mee in je eigen ontwerp.
Word je hier blij van, kijk dan voor meer informatie op de website: www.atelieralewijn.nl, of neem
telefonisch contact op met Marijke Ott; Tel: 06 444 161 09.

 

Wade of lijkwade

Lijkwades zijn al eeuwenlang gebruikelijk in alle culturen. Voordat de kist zijn intrede deed werd ook
hier de wade gebruikt, denk aan de lijkwade van Turijn. Sinds 1991 mag je in Nederland weer worden
begraven of gecremeerd in een lijkwade, mits deze van natuurlijk materiaal is gemaakt en de
overledene compleet is afgedekt. In plaats van een kist gebruik je een draagbaar of een open mand.

Momenteel groeit de belangstelling voor de dood. Als je een uitvaart meemaakt bedenk je wat je zelf
zou willen. Lijkwades worden bekender en steeds meer mensen kiezen ervoor. Als je je eigen wade
maakt, neem je de verantwoordelijkheid voor je levenseinde. Het ontzorgt je omgeving en het geeft je
zelf rust. In de cursus beginnen we met het maken van een collage over wie je bent. De kleuren,
vormen en symbolen zijn een inspiratiebron en kunnen verwerkt worden in de wade.
Bij je afscheid zul je toegedekt in je eigen prachtige kleed worden weggebracht.

Deze cursus haalt de dood uit de schaduw, het verlicht de zwaarte en het erkent de onvermijdelijkheid
van de dood. Ik help je om je afscheid op jouw manier voor te bereiden en vorm te geven in stof.
Het is heel inspirerend om te doen en het geeft je nieuwe levensenergie.

Wie: Marijke Ott, Atelier Alewijn
Wat: Cursus lijkwade maken
Waar: Afscheidshuis Koningshof, Koningsweg 20, 3762 EC Soest
Wanneer: Vrijdagmiddag 23 okt, 30 okt, 6 nov, 13 nov, 20 nov en 27 nov
Hoe laat: Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Hoeveel: Voor 4 tot 6 cursisten
Bijdrage: € 395, exclusief materiaal
Website: https://www.alewijn-lijkwades.nl/cursus-maak-een-lijkwade/
Contact: Telefoon 06 444 161 09
E-mail: info@atelieralewijn.nl

Workshops van Wederzijds

Wederzijds organiseert workshops, waarbij thema’s uit het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft’ verder worden uitgewerkt.

Het loslatingsproces voor en na de dood

In de laatste levensfase doen we nieuwe ervaringen op, voordat we  echt klaar zijn om te sterven. Een van die ervaringen is het durven en kunnen loslaten. Bij euthanasie maak je die essentiële fase niet mee. Wat mis je dan?
Luc Vandecasteele (arts) bespreekt welke vormen van loslaten er aan de orde zijn, zowel voor als na het sterven.
Na de inleiding worden, in gezamenlijk gesprek, persoonlijke vragen en ervaringen uitgewisseld.

  • Datum: de workshop is verplaatst naar later dit jaar
  • Tijd: inloop vanaf 13.30 uur, workshop 14.00 – 16.00 uur, uitloop tot 16.30 uur
  • Plaats: Gemeentezaal van de Michaelkerk in Veldhoven, Dorpsstraat122, 5504 HL Veldhoven
  • Kosten € 17,50. Aanmelding via info@wederzijds-stervenscultuur.nl
  • Maximaal 15 deelnemers.

U ontvangt een factuur voor de kosten na het bijwonen van de workshop, omdat het doorgaan van deze workshop niet helemaal zeker is v.w. de corona-maatregelen rond die tijd.

Mijn levenslot en ik – wat heb ik ervan gemaakt?

Deze workshop is uitgesteld naar het najaar!

Workshop  met Jolien Wilmar, biografisch schrijver bij ‘Het levensverhaal’
www.hetlevensverhaal.com

Wanneer het grootste gedeelte van het leven is geleefd en het einde in zicht komt, groeit vaak de vraag: Heb ik er eigenlijk wel toe gedaan in dit leven? Heb ik ervan gemaakt wat de bedoeling was?

Tijdens deze schrijf-workshop gaan we onderzoeken welke weg we in dit leven hebben afgelegd. Dit doen we aan de hand van concrete schrijfoefeningen. We hebben een hele dag de tijd om de volgende thema’s te onderzoeken:

Wat kreeg ik van huis uit mee? Waarin heb ik mij ontwikkeld?
Welke eigen besluiten heb ik genomen?
Wat heb ik geschonken in het leven?
Wat heb ik in beweging gezet, wat heb ik aangericht?
Wat was/is de drijvende kracht in mijn leven?
Wat wil ik nog leren, ervaren of doen?

Schrijfervaring is niet nodig.

Er kunnen 20 mensen meedoen, er wordt gewerkt in kleine groepen (binnen de coronaregels)
Tussentijds vinden er momenten van uitwisseling plaats.
Er is voldoende tijd voor het delen van het geschrevene.
Daarbij is iedereen vrij om het geschrevene al dan niet in de groep voor te lezen.

  • Datum: deze workshop is verschoven naar later dit jaar, als de situatie rond corona meer  mogelijk maakt
  • Plaats: Gemeentezaal van de Johanneskerk, Badhuisweg 27, 7201 GM Zutphen
  • Tijd: 10.30 tot 16.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur
  • Kosten: 30 euro, aanmelding via info@wederzijds-stervenscultuur.nl

U ontvangt een factuur voor de kosten na bijwonen van de workshop, omdat het doorgaan van deze workshop niet helemaal zeker is v.w. de corona-maatregelen rond die tijd.

Cursus: Hoe kleuren je levenservaringen
je kijk op de oude dag en de dood?

Hoe vind je het om ouder te worden; ervaar je het als een rijkdom of vind je oud- worden voornamelijk lastig? Hoe is het om niet meer te kunnen wat je vroeger kon? Vraag je je af wat voor zin je leven op dit lagere pitje nog heeft?

In deze workshop gaan we onderzoeken hoe onze kijk op de oude dag en het einde van het leven gekleurd is door onze levenservaringen. Groeide je op in de oorlog? Had je een zieke broer of zus? Werd je jong geconfronteerd met de plotselinge dood van naaste familie? Zag je het verdriet van je ouders over het verlies van vrienden aan aids of aan zelfmoord? Samen gaan we in gesprek over de mooie en de beangstigende voorbeelden die we in de loop van onze lange levens tegengekomen zijn. Helderheid over die voorbeelden geeft ons een kans om ons af te vragen wat wij zelf willen voorleven voor de jongere generaties. Welke innerlijke kwaliteiten mogen we nog (verder) ontwikkelen om goed te leven met de dood in zicht? Wat wacht er nog om afgemaakt te worden? Hoe spreken we met onze kinderen over ons naderende levenseinde?

We zullen soms individueel werken, soms in kleine groepjes en soms in de hele groep.
Groepsgrootte: 6-8 deelnemers

Totaal 7 bijeenkomsten: 1, 15 & 29 maart, 12 & 26 april, 10 & 17 mei 2021
Tijd: 10:45-12:45uur met inloop vanaf 10:30 uur

De workshop wordt gegeven door Johan Vaatstra en Flora IngenHousz.
Kosten: totaal 70 euro.
Inschrijving door een mail te sturen naar floraimsw@gmail.com en € 70 te storten naar haar rekening: NL82 RABO 0126 0897 52 Inschrijving is definitief na betaling.

Plaats: De Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a, Driebergen Voor vragen: bel Johan Vaatstra op 06 46 44 13 11

Publicaties van Wederzijds over euthanasie

Over levensbeëindiging en euthanasie wordt veel gepubliceerd. Vrijwel steeds gaat men daarbij uit van het gangbare mensbeeld: dood is dood, daarna blijft alleen nog de herinnering. Wij vinden het belangrijk dat ook andere kanten belicht worden, temeer omdat deze leiden tot nieuwe gezichtspunten rond het sterven en de vraag hoe je sterft een bijzondere betekenis geeft.

Daarom werkt Wederzijds, samen met diverse auteurs, aan publicaties die ‘de andere kant’ centraal stellen. ‘Maakt het uit hoe je sterft? De andere kant van euthanasie’ is de eerste publicatie.Tien auteurs, waaronder Jaap van de Weg, Hans Stolp, Marianne de Nooij en Madeleen Winkler, hebben hieraan meegewerkt. Het is een uitgave in de reeks ‘Gezichtspunten’ van het Centrum Sociale Gezondheidszorg.

 

 

 

 

In 2019 heeft onze penningmeester een sterk uitgebreide publicatie over euthanasie samengesteld. 15 mensen met veel theoretische en praktische ervaring rond euthanasie geven hierin hun visie.

Uitgeverij Christofoor heeft dit boek, dat bijzonder goed is ontvangen, uitgebracht onder de titel ‘Het maakt uit hoe je sterft – visies op euthanasie’. Verkrijgbaar bij elke boekhandel, op de website van Christofoor en bij bol.com.

 

In gesprek met uitvaartondernemers

De uitvaartbranche heeft te maken met een toenemende dynamiek. De wensen van klanten lopen steeds meer uit elkaar en worden individueler. Meer en meer wil men een op de persoonlijke achtergrond gerichte uitvaartverzorging. Daarbij staat het scheppen van een menswaardige en spirituele stervenscultuur in de belangstelling. Hierin vervullen uitvaartondernemers een onmisbare rol. Vandaar dat zij regelmatig belangstelling tonen voor het gedachtegoed van Wederzijds.

Wij zien dat als een positieve ontwikkeling die we graag in onderling overleg willen ondersteunen.

Lijkt het u als ondernemer zinvol om eens met ons in gesprek te gaan om iets van elkaar op te steken? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen en onze mogelijkheden.

 

Gesprekscafés

Wederzijds biedt gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over leven en sterven. Wat komen we tegen bij het ouder worden, wat is dan belangrijk en hoe werken we daaraan, wat zijn onze verwachtingen van het stervensproces? De gesprekscafés staan open voor ieder die over leven en sterven van gedachten wil wisselen, ervaringen wil delen of gewoon komt om te luisteren naar anderen.

Binnen het ruime onderwerp ‘leven en sterven’ kunnen de deelnemers naar behoefte thema’s naar voren brengen die hun interesse hebben of waarover vragen leven. De sfeer is informeel, openheid en betrokkenheid bij elkaar kunnen leiden tot bijzondere en intense persoonlijke ervaringen. We kunnen elkaar steunen in het gaan van de eigen weg.

Er zijn gesprekscafés in Zeist, Zutphen, Emmen en in Driebergen. Meer informatie, data en locaties vindt u als u hier klikt.

We streven ernaar om het aantal gesprekscafés uit te breiden. Spreekt het idee van een gesprekscafé in uw eigen woonplaats u aan? Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur via info@wederzijds-stervenscultuur.nl

Klankgroep

Wederzijds wordt mede gedragen door een kring van betrokkenen, de klankgroep. Enkele keren per jaar overlegt het bestuur met de klankgroep over het te voeren beleid, de te ondernemen activiteiten en over allerlei praktische kwesties die zich daarbij voordoen. Vaak komen leden van de klankgroep zelf met voorstellen voor (regionale) initiatieven.

Spreekt het u aan om deel te nemen aan de klankgroep? Maak dat dan kenbaar aan de secretaris van het bestuur via info@wederzijds-stervenscultuur.nl