Verlies verwerken

Workshop meditatief boetseren en rouw

Het verlies van een geliefde, familielid of andere dierbare door de dood is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan meemaken. Het rouwproces is een heel individueel proces. Het is niet voor iedereen even intensief en ook hoe lang het duurt verschilt van persoon tot persoon.
Uiteindelijk leren de meeste mensen om te gaan met het verlies. De overledene wordt niet vergeten, maar blijft op een heel eigen manier deel uitmaken van het leven. En er komt ook ruimte voor andere mensen en dingen; een nieuw perspectief.

Verlies verwerken met meditatief boetseren

De workshop ‘meditatief boetseren en rouw’ staat al enige jaren op het programma in mijn praktijk. Deze workshop van 9 opeenvolgende sessies biedt goede resultaten bij het verwerken van verlies.
Het werken met klei, het oermateriaal van de aarde, brengt je bij je diepste innerlijke kern. Daar ligt de bron om je verdriet te verwerken en jezelf te helen. Bij meditatief boetseren ontstaat een object dat geïnspireerd is door gesproken visualisaties of meditatie. Het gaat hier iet om het eindresultaat, maar om de beleving van het moment. Je boetseert geen kunstwerk, maar vaak ontstaat er wel een vorm die een boodschap voor je heeft.
De workshop bestaat uit 9 wekelijkse sessies op donderdagavond, van 19.30 tot 21.30 uur. Start op 21 februari 2019

Kosten: 135 euro voor de complete workshop, inclusief materiaal.
Plaats: Verbinding met jezelf, Lorenzlaan 2, 3514 HZ Utrecht
Aanmelding via info@verbinding met jezelf.nl of 030-2713115

Minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.

 

 

In gesprek met uitvaartondernemers

Geplaatst in: activiteiten | 0

De uitvaartbranche heeft te maken met een toenemende dynamiek. De wensen van klanten lopen steeds meer uit elkaar en worden individueler. Meer en meer wil men een op de persoonlijke achtergrond gerichte uitvaartverzorging. Daarbij staat het scheppen van een menswaardige en spirituele stervenscultuur in de belangstelling. Hierin vervullen uitvaartondernemers een onmisbare rol. Vandaar dat zij regelmatig belangstelling tonen voor het gedachtegoed van Wederzijds.

Wij zien dat als een positieve ontwikkeling die we graag in onderling overleg willen ondersteunen.

Lijkt het u als ondernemer zinvol om eens met ons in gesprek te gaan om iets van elkaar op te steken? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen en onze mogelijkheden.

 

Gesprekscafés

Geplaatst in: activiteiten, uitgelicht | 0

Wederzijds biedt gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over leven en sterven. Wat komen we tegen bij het ouder worden, wat is dan belangrijk en hoe werken we daaraan, wat zijn onze verwachtingen van het stervensproces? De gesprekscafés staan open voor ieder die over leven en sterven van gedachten wil wisselen, ervaringen wil delen of gewoon komt om te luisteren naar anderen.

Binnen het ruime onderwerp ‘leven en sterven’ kunnen de deelnemers naar behoefte thema’s naar voren brengen die hun interesse hebben of waarover vragen leven. De sfeer is informeel, openheid en betrokkenheid bij elkaar kunnen leiden tot bijzondere en intense persoonlijke ervaringen. We kunnen elkaar steunen in het gaan van de eigen weg.

Er zijn gesprekscafés in Zeist, Zutphen en Emmen. Meer informatie, data en locaties vindt u als u hier klikt.

We streven ernaar om het aantal gesprekscafés uit te breiden. Spreekt het idee van een gesprekscafé in uw eigen woonplaats u aan? Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur via info@wederzijds-stervenscultuur.nl

Publicaties van Wederzijds over euthanasie

Geplaatst in: activiteiten | 0

Over levensbeëindiging en euthanasie wordt veel gepubliceerd. Vrijwel steeds gaat men daarbij uit van het gangbare mensbeeld: dood is dood, daarna blijft alleen nog de herinnering. Wij vinden het belangrijk dat ook andere kanten belicht worden, temeer omdat deze leiden tot nieuwe gezichtspunten rond het sterven en de vraag hoe je sterft een bijzondere betekenis geeft.

Daarom werkt Wederzijds, samen met diverse auteurs, aan publicaties die ‘de andere kant’ centraal stellen. ‘Maakt het uit hoe je sterft? De andere kant van euthanasie’ is de eerste publicatie.Tien auteurs, waaronder Jaap van de Weg, Hans Stolp, Marianne de Nooij en Madeleen Winkler, hebben hieraan meegewerkt. Het is een uitgave in de reeks ‘Gezichtspunten’ van het Centrum Sociale Gezondheidszorg. U kunt dit boekje op onze website bestellen. De prijs is 10 euro (7,50 + 2,50 verzendkosten).

Inmiddels bereiden we een volgende, sterk uitgebreide publicatie voor over euthanasie en wat daar mee samen hangt. Uitgeverij Christofoor zal deze in april 2019 op de markt brengen. De titel is: Het maakt uit hoe je sterft – visies op euthanasie. Zie hier de aankondiging van dit boek.

Suggesties voor aandachtspunten binnen dit kader en uw eigen ideeën en ervaringen m.b.t. tot euthanasie zijn hieronder hartelijk welkom.

Klankgroep

Geplaatst in: activiteiten | 0

Wederzijds wordt mede gedragen door een kring van betrokkenen, de klankgroep. Enkele keren per jaar overlegt het bestuur met de klankgroep over het te voeren beleid, de te ondernemen activiteiten en over allerlei praktische kwesties die zich daarbij voordoen. Vaak komen leden van de klankgroep zelf met voorstellen voor (regionale) initiatieven.

Spreekt het u aan om deel te nemen aan de klankgroep? Maak dat dan kenbaar aan de secretaris van het bestuur via info@wederzijds-stervenscultuur.nl