De andere kant van euthanasie

Maakt het uit hoe je sterft?

Diverse schrijvers, samengesteld door Thom Kloes

€ 5.00

Een vraag, een indringende vraag. Sterven is iets wat ons allemaal eens zal overkomen, vroeg of laat, hoe dan ook. Over de manier waarop hebben de meeste mensen maar weinig invloed. Je kunt bang zijn voor het levenseinde, maar je kunt ook bang zijn voor de periode die aan het levenseinde vooraf gaat.

Angst is vaak een belangrijk motief achter een vraag naar euthanasie. Dat wil dan niet zeggen, dat die angst altijd direct zichtbaar is achter de wens om ‘zelf uit te maken wanneer ik sterf’. Waardig te willen sterven, zonder lijden kan voortkomen uit angst voor het lijden. Wil iemand die om euthanasie vraagt echt dood? Of wordt de doodswens ingefluisterd door de vrees voor het (verwachte) lijden?

We zijn eraan gewend geraakt om lijden te zien als iets nutteloos, iets om te vermijden. Maar als je terugkijkt op je leven, dan zijn het vaak de momenten van lijden waarin je het meest hebt geleerd, waarin je jezelf het meest hebt ontwikkeld. We staan als mensen van deze tijd voor de opgave ook de betekenis, de zin van lijden, verlies en aftakeling voor het levenseinde te leren kennen en te onderzoeken.

Dit boekje neemt ons mee op onderzoek.

‘Als liefde het enige medicijn is’
Suzanne van der Laan

Dit ontroerende boek is geschreven als een tijdsdocument – een verslag van een enorm hectische levensperiode. Alles speelt zich af in 2016 en 2017. Suzanne’s ex-man overlijdt in 2016. Haar huidige man moet naar het ziekenhuis en wordt zwaar depressief. Hun jongste zoon Sylvan, vijf en half, krijgt plotseling loopproblemen en trekkingen in zijn nek. Orthopedisch onderzoek levert niets op. Later dat jaar blijkt Sylvan metachromatische leukodystrofie (MLD) te hebben, een zeldzame ziekte, waaraan hij volgens de artsen binnen enkele jaren zal sterven. Medisch gezien kan er wel worden behandeld, maar de ziekte is niet te genezen. Die jaren blijken in de praktijk maanden.

Het boek laat zien hoe Suzanne en haar naasten omgaan met Sylvan en welke keuzes ze maken bij behandelingen die hen worden voorgelegd.. Ze voelen de opdracht om Sylvan’s leven vreugdevol en zo comfortabel mogelijk te houden. Zonder pijn en ongemakken, zonder iets wat niet nodig is. Ze kiezen voor kwaliteit van leven, uit liefde voor het kind.

 Suzanne blijkt heel duidelijk te moeten communiceren met artsen, ziekenhuizen en instanties, zowel voor haar man als voor hun zoon, Duidelijk opkomen voor hun belangen en duidelijk verwoorden hoe het nu met hen is. De wereld van de zorg blijkt complex in elkaar te zitten en vraagt van haar veel stuurvrouwkunst om er in door te dringen. Er zijn gelukkig ook positieve voorbeelden van goede organisaties, van prettige contacten en heldere uitleg. De aanvraag via de gemeentelijke WMO over de rolstoel gaat goed en snel; aanpassingen in en om het huis verlopen moeizamer. De keuzes op het gebied van onderzoeken en behandelingen worden zichtbaar op het moment dat het ziekenhuis aangeeft dat het te laat is voor een beenmerg-transplantatie. Wat dan nu wel, wat niet?

Eerst leek Sylvan – volgens de artsen – 10 jaar te kunnen worden. In december 2016 wordt duidelijk dat hij meer last krijgt. Zijn moeder beleeft dit als een kantelpunt. Nu is er ineens sprake van een maagsonde en van een jaar levensverwachting. Haar man knapt wat op en zo kunnen ze tenminste samen overleggen welke behandelingen er nog wel en welke er  niet meer aan de orde zijn.

Op 19 april 2017 overlijdt Sylvan. Een dag eerder hebben de ouders de ‘uitvaartjuf’ gesproken. Zij legt uit, dat ze alles wat ze weten over uitvaarten moeten vergeten. Alles mag, alles kan. Zo kiezen de ouders voor heel eigen vormen bij de opbaring en het afscheid, liefdevol afgestemd op wie Sylvan was. Hij wordt opgebaard in een rieten mand op graszoden, in een tunnelkas in hun eigen tuin.

Suzanne van der Laan hoopt door dit verhaal door te geven “dat mensen zich bewust worden, dat de dood soms een schoonheid heeft die het leven niet kan bieden”.

Uitgever Brave New Books
Schrijfster: Suzanne van der Laan
ISBN:9789402178203
februari 2020

 

Voltooid leven – een boekbespreking

    De uitdrukking voltooid leven blijkt in de realiteit ‘een kluwen van onvermogen en onwil om nog langer verbinding te maken met het leven. Het staat voor verdriet over de verloren verbinding; met de wereld om hen heen, maar ook met zichzelf. Het leven gaat door, maar het levensverhaal is voortijdig gestold’. Hierbij spelen vijf thema’s in een rol:   klik hier voor het gehele artikel.

Bruggen tussen leven en dood

 

Wat gebeurt er met de ziel van iemand na zijn dood? Kan er contact met de overledene zijn? Hoe weten en beoefenen we dat? Voor de antroposofisch georiënteerde psycholoog Iris Paxino zijn dit geen vragen meer. Zij beschrijft niet alleen, in talrijke bijzonderheden, de sferen waar de ziel na de dood doorheen gaat, maar vertelt ook aangrijpende ‘na-de-dood-ervaringen’ van dierbare overledenen met wie zij contact heeft kunnen leggen.

Nadat zij in haar boek het stervensproces, het ogenblik van de dood en de moeilijkheden op de drempelovergang heeft beschreven, leidt ze ons de periode in, die we direct na de dood doorbrengen in de etherwereld. Zij doet dit door ervaringen van anderen in de etherwereld weer te geven en door levendige beschrijvingen, zoals deze van de ‘terugblik op het eigen leven’: “De totale indruk van het eigen leven die je als toeschouwer en tegelijk als acteur beleeft en waardoor je direct de betekenis van de eigen daden en bedoelingen waarneemt, geeft iedereen die dit meemaakt een verbijsterend diep inzicht. De overledene ziet zich hier geconfronteerd met alle facetten van het leven dat achter hem ligt, waarin niets vergoelijkt of vervalst is. Alle illusie en versluiering, alle maskeringen en onoprechtheid vallen weg, zonder mitsen en maren. Het onderscheiden tussen ‘goed’ en ‘verkeerd’ voltrekt zich niet door een van buitenaf gegeven oordeel, je beleeft en beoordeelt zelf de gebeurtenissen van je leven. Het mooie en het goede wordt beleefd als lichtvolle vreugde, het kwade wordt als een bedrukkende, beschamende of beangstigende last gevoeld.”

De doorgang van de ziel van de etherwereld naar de astrale wereld kan door allerlei factoren belemmerd worden. Van bijzondere kwaliteit is het hoofdstuk ‘Gevangen tussen de werelden’ waarin Iris Paxino deze overgang beschrijft. Zo gaat zij onder meer in op de inname van medicatie die het bewustzijn veranderen, verslavingen, chemotherapie, nabestaanden die de overledene ‘vasthouden’, materialistische en atheïstische overtuigingen, angst voor de dood en zelfmoord. Het hoofdstuk over de ontmoeting met het wezen van Christus sluit hierop aan. Deze ontmoeting biedt ook de bedding voor de doorgang door de astrale wereld en het devachan, waaraan meerdere hoofdstukken zijn gewijd. Het boek sluit af met teksten over het leren waarnemen van overledenen en de scholingsweg die men daartoe kan volgen. Brücken zwischen Leben und Tod is een boek dat eraan kan bijdragen dat de wereld van de overledenen voor meer mensen kenbaar en beleefbaar wordt.

Het voorwoord is geschreven door een bestuurslid van Stichting Wederzijds.

De Nederlandse uitgave is verschenen, klik hier.

 

Opengaande vergezichten

Margarete van den Brink

Als mensen met wie we nauw verbonden zijn sterven, kan hun weg naar de dood ons belangrijke inzichten geven. Aan hen ervaren wij dat in ons geestelijke krachten leven die de gebrekkig wordende lichamelijkheid overstijgen en innerlijke wijsheid en liefde creëren. De blik en het bewustzijn verruimen zich naar een andere werkelijkheid die na de dood verder opengaat. Aan de hand van waargebeurde levenssituaties en kennis vanuit de geestes-wetenschap, laat de auteur zien hoe een dergelijk proces zich voltrekt en hoe anderen daarbij behulpzaam kunnen zijn. Naast mooie en ontroerende levensverhalen worden ook praktische inzichten gegeven die zowel in de professionele als in de persoonlijke levens-sfeer gebruikt kunnen worden bij het begeleiden van mensen die gaan sterven.
Dit boek sluit direct aan bij het veelgelezen boek dat Margarete van den Brink eerder samen met Hans Stolp schreef: Omgaan met gestorvenen. Leven voorbij de dood (Uitgeverij Ankh-Hermes).

Opengaande vergezichten is in herdruk uitgegeven bij uitgeverij Nearchus
ISBN 9789492326225 

Het leven beschermen

Geneeskundige ethiek en hulp bij zelfdoding
Peter Selg en Sergej Prokofieff

”Het leven beschermen’ is tot stand gekomen n.a.v. de ontwikkelingen in Zwitserland rond ‘hulp bij zelfdoding’
Wie zich bezighoudt met deze thematiek, ziet de maatschappelijke acceptatie, ook in Nederland, toenemen om mensenlevens kunstmatig te (laten) beëindigen. Allerlei motieven, gedachten en veronderstellingen kunnen daarbij een rol spelen.

De arts en psychiater Peter Selg beschrijft het uitgangspunt van de antroposofische geneeskunde: de inzet voor het leven en de levenskrachten van de individuele mens in zijn levensloop. Behandeling is altijd gericht op genezing. Een antroposofisch arts kan medicijnen inzetten die positief werken op de levenskrachten en tegelijk het lijden verzachten, met behoud van het bewustzijn. Bewustzijn is van groot belang bij het sterven, ook voor het leven nà de dood. Een aspect dat in de maatschappelijke discussie meer aandacht verdient.

Sergej Prokofieff bespreekt de artsen-eed van Hippokrates in het kader van door de arts te verlenen euthanasie. Ook de achtergronden en gevolgen van zelfdoding komen helder vanuit zijn antroposofische visie naar voren. Zelfdoding lijkt een vrije daad, euthanasie een vrije keuze, maar is dat zo?

De Nederlandse vertaling is van Hylke Brandts Buys.
Uitgave van Nearchus, ISBN 978-94-92326-28-7 U kunt het boekje zo bestellen: klik hier.

Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Als woorden tekortschieten
auteur: Karin Brandt

In november 2018 verscheen bij uitgeverij  Pumbo een inspirerend en praktisch boek over de begeleiding van stervenden met beeldende therapie: “Beeldende begeleiding in de laatste levensfase” (ISBN 9789082913408)

Meer hierover kunt u lezen op de website van Karin Brandt (klik hier).
Daar zijn ook allerlei video’s te zien over deze vorm van begeleiding van mensen kort voor hun sterven.

Een preview van het boek (PDF) vindt u hier.

Heleen de Weger
Vlinder op mijn hand – etappes uit het rouwproces van een moeder

“Wij krijgen de tijd om te leren om niet te sterven met de dood.”

In dit bijzondere boekje worden we deelgenoot van het proces dat Heleen de Weger als moeder doormaakte, na de diagnose van de ontwrichtende ziekte van haar zoon. Als uitlaatklep heeft ze haar ervaringen voor zichzelf opgeschreven om “haar hoofd boven water te kunnen houden”. Die impressies heeft ze na zijn overlijden opgepakt en aangevuld.

Heleen beschrijft het hele proces vanuit haar innerlijk beleven. Heel helder kijkt ze naar zichzelf en naar haar eigen worsteling om te doen wat nodig is. En ze beschrijft het met warmte en liefde.

Het blijft onverdraaglijk voor haar om te zien hoe haar zoon zich, door zijn ziekte, steeds verder terugtrekt uit zijn lichaam. De ziekte blijkt ongeneeslijk en progressief. Na die diagnose sterft de moeder in haar de eerste dood en beseft dat ze deze situatie alleen kan overleven, als ze de mens in zichzelf laat opstaan. Zo kan ze haar zoon helpen te leven.

De bijzondere eigenheid van haar zoon kan ze zien en respecteren. Ze beschrijft hem als een zonnig mens, altijd stralend en positief, met een bijzondere opmerkingsgave. Hij kan genieten van kleine dingen. Samen beleven ze de situaties waarin ze door het achteruitgaan van lichaamsfuncties terecht komen en samen zien ze kans er toch op een positieve manier mee om te gaan.

Zo heeft ze haar ervaringen, in woorden gevangen, als boek de wereld in laten gaan, om ze te delen met mensen die ook zo’n buitengewone weg te gaan hebben.

Een indrukwekkend, warm en liefdevol boek.

Uitg. Free Musketeers, 2012,  ISBN 97890484-2362-0

Boeken- en literatuurlijst 2018

U kunt zoeken in onderstaande rubrieken:
Gezondheid en ziekte
Ouderdom en stervensbegeleiding
Bijna-dood-ervaringen
Sterven
Het moment van sterven, stervenshoroscoop
Wat gebeurt er na het sterven?
Zingeving en troost
Gezichtspunten rond euthanasie
Gezichtspunten rond orgaandonatie
Zelfdoding
Omgaan met gestorvene
Rouwen
Het leven tussen dood en nieuwe geboorte
Geboorte en sterven van kinderen
Kinderen en sterven
Kinder- en prentenboeken
Algemeen
Uit het verzameld werk van Rudolf Steiner (Duitstalig)

(een * achter de titel: in bibliotheek of antiquarisch te vinden)

Algemeen
 • Arie Boogert: “Onze doden” – Rudolf Steiner over het omgaan met dood en sterven / Christofoor*
 •  Arie Boogert: “Altijd scheiding, altijd weer begroeten ” – Over het sacrament van de stervenswijding in de Christengemeenschap / Christofoor*
 •  Myriam Driesens: “Rondom het sterven” – brede informatie rondom het sterven, de stervenscultuur vanuit de Christengemeenschap, de sacramenten en ritualen / Christofoor 2016
 •  Michael Debus en Gundhild Kacer-Bock: “Handelingen rond het sterven” – De antroposofische stervenscultuur, sacramenten van de Christengemeenschap en vragen rond sterven en uitvaart vanuit de praktijk toegelicht *
 •  Friedrich Husemann: “Het gezicht van de dood” – De dood in het bewustzijn van vroegere tijden; de dood in het licht van de geesteswetenschap, de ouder wordende mens, het levenspanorama, reïncarnatie en levenslot / Christofoor*
 •  Monique Mortier: “Keuzes voor het sterven” – Bruna
 •  Gerhard Reisch: “A book of the Dead” – meditatieve spreuken en afbeeldingen, in meerdere talen, o.a. Nederlands / Gerhard Reisch Foundation post@gerhardreisch.com
 • Rudolf Steiner: GA 9 “Theosofie” – pag. 90 – 130 / Vrij Geestesleven Rudolf Steiner: “De wereld van de gestorvenen” / Vrij Geestesleven
 • Bert Voorhoeve: “Op doorreis naar jezelf” – Waar kom ik vandaan, waar ga ik naar heen? Sprookjesbeelden, spreuken, citaten, liedjes, verhalen en ervaringen / Christofoor
 • Bert Voorhoeve: “Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood” – Zeventig verhalen en sprookjes uit verschillende culturen die stervenden en nabestaanden kunnen troosten / Christofoor
 • Flensburger Heft 11: “Uber Tod und Sterben”
 • Flensburger Heft 59: “Umgang mit dem Sterben”
 • Flensburger Sonderheft 18: “Erfahrungen im Umgang mit Tod und Sterben” / Flensburger Hefte
Gezondheid en ziekte
 • Joop van Dam: “Innerlijke bronnen van de gezondheid” / Pentagon
 • Michaela Glöckler: “De oerbronnen van de gezondheid – salutogenese”, Gezichtspunten 33 / Centrum sociale gezondheidszorg: www.gezichtspunten.nl
 • Rudolf Steiner: “Lijden”, oorsprong en zin – uit GA 55 en 107 / Pentagon.
 • Rudolf Steiner: “De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest” – Vijfde voordracht, eerste deel; De techniek van het Karma, GA 134 / Zevenster.
 • Floris Reitsma: “Levensloop en lotsbestemming – gezichtspunten voor de terugblik op de levensloop” / Christofoor
Ouderdom en stervensbegeleiding
 • Margarete van den Brink: “Opengaande vergezichten” / Ankh Hermes
 • Lidwien van Geffen: “Het lijden omarmd” – ontmoetingen met verpleeghuisbewoners / Christofoor
 • Marko van Gerven en Christina van Tellingen: “Dementie en ik” / Louis Bolk, Kolisko
 • Norbert Glas: “Ouderdom” – licht in de laatste levensfase / Vrij Geestesleven (antiquarisch)
 • Judith von Halle: “Het ziektebeeld dementie” / Cichorei
 • Ursula Hausen: “Den Tod als Freund erleben lernen, Begeitung im Sterben und darüber hinaus / Urachhaus
 • Carlo Leget: “Ruimte om te sterven” – over spirituele zorg in de laatste levensfase / Lannoo
 • Carlo Leget: “Van levenskunst tot stervenskunst” – over spiritualiteit in de palliatieve zorg / Lannoo
 • Floris Reitsma:”Levensloop en lotsbestemming” – gezichtspunten voor de terugblik op de levensloop / Christofoor
 • Jan Pieter van der Steen: “Dementie, achtergronden en praktijkervaringen” / Christofoor
 • Rudolf Steiner: “Ouderdom, een vruchtbaar perspectief” – samengesteld uit diverse GA-nummers door Arie Boogert / Christofoor
 • Hans Stolp: “De verborgen zin van dementie” / VBK media
 • Hans Stolp: “Stervensbegeleiding in een nieuwe tijd” / Ankh Hermes
 • Markus Treichler: “Den Sinn des Todes Fassen – Mut zur Begleitung Sterbender” / Urachhaus
 • Anne-Mei The, Cilia Linssen: “In gesprek met de palliatieve patiënt, een werkboek” / Ako
 • A.J. Welman: “Ouder worden”, de kunst van het loslaten / Uitgeverij Vrij Geestesleven
 • Renée Zeylmans: “Stervensbegeleiding, een wederzijds proces” – Een handreiking / Christofoor
 • Renée Zeylmans: “Stervensbegeleiding” – Gezichtspunt nr. 27 / bestellen bij Centrum Sociale Gezondheidszorg: www.gezichtspunten.nl
Bijna-dood-ervaringen
 • Eben Alexander: “Na dit leven” – een neurochirurg over zijn bijna-dood-ervaring / Bruna
 • Eben Alexander: “De hemel in kaart” / Bruna
 • Angie Fenimore: “De duisternis voorbij – op de drempel van de hel, de andere bijna-dood-ervaring” / Bruna
 • Pim van Lommel: “Eindeloos bewustzijn” / Ten Have
 • Raymond Moody: “De tunnel en het licht” / Bruna
 • George Ritchie: “Terugkeer uit de dood” – de eerste mens die naar buiten kwam met zijn bijzondere bijna- dood-ervaringen / Christofoor
 • Hans Stolp “Bij nader inzien” – over de bijna-doodervaring “/ Ten Have
 • Jill Bolte Taylor: “Onverwacht inzicht, het persoonlijke verhaal van een neurologe over haar hersenbloeding” / Kosmos
Sterven
 • Mitch Albom: “Mijn dinsdagen met Morrie” – gesprekken met een ALS-patiënt / Bruna
 • Gijsbert van Es: “Het laatste woord” – gesprekken met stervenden / NRC
 • Hans Stolp: “Wat gebeurt er als je dood gaat?” / Ankh Hermes
 • Elisabeth Kübler-Ross: “Lessen voor levenden” – fasen in het sterfproces / Ambo
 • Ineke Koedam: “In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood” / Ankh Hermes
Het moment van sterven, de sterf-horoscoop
 • Leo de la Houssaye: “Naar een nieuwe sterrenwijsheid” / Nearchus
Wat gebeurt er na het sterven?
 • Willem Glaudemans: “Boek van het eeuwige leven” / Ankh Hermes
 • Floris Reitsma: “Het leven na dit leven” / Christofoor
 • Rudolf Steiner: “Over het voorgeboortelijke leven” / Christofoor
 • Hans Stolp: “Wat gebeurt er als je dood gaat?”
 • Renée Zeylmans: “Na de dood, hoe bereiden wij ons voor op het sterven?” / Nearchus
Zingeving en troost
 • Claire vanden Abbeele: “Als ik troost kon zijn – over liefde en pijn” / Lannoo
 • Viktor Frankl: De zin van het bestaan / Donker
 • Margje Koster: “Waarom ik? – aidspatiënten over zichzelf en hun leven” / Christofoor
 • Rudolf Steiner: “Door de poort van de dood – teksten en meditaties” / Vrij Geestesleven
 • Morrie Schwarz: “Levenslessen” / Anthos
 • Toon Tellegen: ”Maar niet uit het hart – dierenverhalen over afscheid” / Querido
 • Toon Tellegen: “Een hart onder de riem – dierenverhalen vol troost” / Querido
 • Jan Saal :”Zingeving in de laatste levensfase” – Gezichtspunten 40 / bestellen bij Centrum Sociale Gezondheidszorg: www.gezichtspunten.nl
 • Bert Voorhoeve: “Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood” – Zeventig verhalen en sprookjes uit verschillende culturen die stervenden en nabestaanden kunnen troosten / Christofoor.
Gezichtspunten rond euthanasie
 • Siegwart Knijpenga e.a.: “Stilstaan bij sterven” / zes bijdragen rond een verwaarloosd thema in het euthanasiedebat / Christofoor
 • Sergej Prokofieff en Peter Selg: “Das Leben schützen, ärztliche Ethik und Suizidhilfe” / VAG
 • Jaap van de Weg: “Euthanasie en versterven: hoe ga je de drempel over? ” / verslag Stichting Wederzijds
  14 november 2009 , zie www.wederzijds-stervenscultuur.nl onder archief – verslagen van studiedagen
Gezichtspunten rondom orgaantransplantatie
 • Matthijs Chavannes: “Orgaantransplantatie en –donatie” – een spirituele visie / Pentagon
 • Ger Lodewick: “Wat je over orgaantransplantatie zou moeten weten’ / Succesboeken.nl
 • Elisabeth Wellendorf: “Leven met het hart van een ander” – de psychische gevolgen van orgaantransplantatie / ed. Christofoor
 • Hans Stolp: ‘Orgaandonatie – Waarom wel, waarom niet?’/ – Ankh Hermes
 • Ineke Koedam: ‘Een andere kijk op orgaandonatie, verkenningen van het sterfproces’/ – Ankh Hermes
Zelfdoding
 • Doris Deverell: “Ik hielp mijn gestorven zoon” – begeleiding door voorlezen / Vrij Geestesleven
 • Riet Fiddelaers-Jaspers: “Afscheid nemen – Waarom doet iemand dat? ” – Kinderen en jongeren als nabestaanden van zelfdoding / Ten Have, Kampen
 • Maria von Nagy: “Voorbij de vertwijfeling” – geesteswetenschappelijke gezichtspunten omtrent zelfdoding / Perun boeken
Omgaan met gestorvenen
 • Margarete van den Brink en Hans Stolp: “Omgaan met gestorvenen” / Ankh Hermes
 • Arie Boogert: “Met de doden leven” – Hoe kunnen we vanuit ons bewustzijn een brug slaan naar de gestorvenen / Christofoor
 • Friedrich Rittelmeyer: “Gemeenschap met de gestorvenen” – de wereld van de doden, een blik over het graf heen, gemeenschap met de gestorvenen, het stervensuur / Christofoor *
 • Rudolf Steiner: “Contact tussen levenden en gestorvenen” / Zevenster. Rudolf Steiner: “Leven met de doden” I en II uit GA 174b / Pentagon.
 • Rudolf Steiner: “Door de poort van de dood” – korte toegankelijke teksten en meditaties die een hulp kunnen zijn om de gestorvenen op hun weg van de aarde naar de geestelijke wereld te begeleiden / Christofoor.
 • Dagny Wegener: “Blicke in eine andere Welt – Begegnungen mit Verstorbenen und geistigen Wesen” / Freies Geistesleben
 • Renée Zeylmans: “Omgaan met gestorvenen” / Gedenkkalender
 • Renée Zeylmans: “Verbinding met gestorvenen” – het belang van wederzijdse ondersteuning
Rouwen
 • Hans Stolp: “Als een geliefde sterft” – over afscheid nemen en verdergaan/ Ankh Hermes
 • Alexander Levy: “Ik had je nog zoveel willen vragen”- over het verlies van je ouders / Het Spectrum
 • Renée Zeylmans: “Sterven, rouwen, troosten” – rouwverwerking en rouwbegeleiding / Christofoor
Het leven tussen dood en nieuwe geboorte
 • Margarete van den Brink: “Leven na de dood als weg naar een nieuwe geboorte”
 • Margarete van den Brink en Hans Stolp: “Omgaan met gestorvenen”
 • Arie Boogert: “Ons voorland” – Rudolf Steiner over het leven na dit leven / Christofoor
 • Floris Reitsma: “Leven na dit leven”, op weg naar een nieuwe incarnatie / Christofoor
 • Sigwart: “Bericht uit het leven na de dood” / Kamerling
 • Rudolf Steiner: “Aan gene zijde van geboorte en dood” – samengesteld door Arie Boogert / Christofoor.
 • Rudolf Steiner: “De bovenzinnelijke mens, het leven na de dood” (GA 231)/ Vrij Geestesleven.
 • Rudolf Steiner: “Over het voorgeboortelijke leven” uit diverse GA’ s / Christofoor.
 • Rudolf Steiner: “De dood – een andere vorm van leven” – 1e hoofdstuk, GA 182 / Vrij Geestesleven.
 • Rudolf Steiner: “De wereld van de gestorvenen” – GA 141 e.a. / Christofoor.
 • Rudolf Steiner: “Toeval, noodzaak en voorzienigheid” – Imaginatie, kennis en gebeurtenissen na de dood, uit GA 163 / Zevenster
 • Jaap van de Weg: “Levensloop – Doodsloop” – meditatieve gedichten / Christofoor
Geboorte en sterven van kinderen
 • Hilda Herklotz: “Hoe de kleine engel op aarde kwam” – prentenboek over de weg van de ziel naar de aarde / Aan de tijd
 • H. Adama van Scheltema: “Dood is niet meer dood” – ervaringen met sterven / Vrij Geestesleven
 • Arie Boogert:”Bij het sterven van kinderen” / Christofoor
 • Frederik van Eeden: “Paul’s ontwaken” / antiquarisch
 • An Mehlgarten: “De hemelpoort op een kier” – over het verlies van een kleindochter / Christofoor
 • Beate Matznetter: “Samen verder na het verlies van een kind” / Ten Have
 • Rudolf Steiner: “Over het voorgeboortelijke leven” uit diverse GA’ s / Christofoor.
 • F.P. Thomése: “Schaduwkind” / een vader probeert woorden te vinden voor zijn verdriet / Contact
Kinderen en sterven
 • Riet Fiddelaers-Jaspers: “Afscheid nemen”. Als ik er niet meer ben – Kinderen voorbereiden op het overlijden van een ouder / Ten Have, Kampen
 • Riet Fiddelaers-Jaspers: “Kinderen en de dood” en diverse andere publicaties die betrekking hebben op het rouwen van kinderen zijn te bestellen bij: In de wolken, www.in-de-wolken.nl
Kinder- en prentenboeken
 • Kristien Dieltiens: “De gouden bal” / Bruna
 • Ineke van Essen: “Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk” / De Bonte Bever, Utrecht
 • Hilda Herklotz: “Hoe de kleine engel op aarde kwam” / Aan de tijd
 • Ronald Hermsen: “Dag Opa” / Christofoor
 • Virginia Lee: “Vlinder voor Marianne” / Lemniscaat
 • Susan Vasley: “Derk Das blijft altijd bij ons” / Lemniscaat
 • Max Velthuis: “De kikker en het vogeltje” / Leopold Amsterdam
 • Judith Viorst: “Dat is heel wat voor een kat” / Mercis Pubishing
 • Margaret Wild en Ron Brooks: “Een lange dag” / Mercis Publishing
 • Monique van der Zanden: “Pad van de regenboog” / Christofoor
 • C.S. Lewis: “Het laatste gevecht” / Ten Have (laatste deel Narnia-verhalen)
Uit het verzameld werk (GA) van Rudolf Steiner (Duitstalig)

N.B.: Op www.fnv-rs.net kunt u vrijwel alle teksten van Rudolf Steiner vinden en downloaden.

 • GA 9 “Theosophie” – (tweede gedeelte) Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal
 • GA 13 “Geheimwissenschaft im Umriss”, tweede hoofdstuk
 • GA 55 “Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit”, 5e voordracht
 • GA 60 “Antworten der Geisteswissenschaft auf die großen Fragen des Daseins”, 2e voordracht
 • GA 61 “Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung”, 2e voordracht
 • GA 63 “Geisteswissenschaft als Lebensgut” , 2e en 4e voordracht
 • GA 64 “Aus schicksaltragender Zeit”, 3e en 8e voordracht
 • GA 66 “Geist und Stoff, Leben und Tod”, 1e, 3e en 6e voordracht
 • GA 95 “Vor dem Tore der Theosophie”, 2e en 4e voordracht
 • GA 107 “Geisteswissenschaftliche Menschenkunde”, 14e voordracht
 • GA 120 “Offenbarungen des Karma”
 • GA 134 “Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes”, 5e voordracht
 • GA 140 “Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt”
 • GA 141 “Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen”
 • GA 150 “Die Welt des geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein – das Einwirken der Toten in die Welt der Lebenden”
 • GA 153 “Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt”
 • GA 157a“ “Schicksalsbildung und Leben nach dem Tode”
 • GA 159 “Das Geheimnis des Todes”
 • GA 163 “Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung – imaginative Erkenntnis und Vorgänge nach dem Tode”
 • GA 168 “Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten”
 • GA 174a “Mitteleuropa zwischen Ost und West“, 3e, 4e, 9e en 10e voordracht
 • GA 174b “Die geistigen Hintergründe des ersten Weltkrieges”, 4e, 5e, 12e en 14e voordracht
 • GA 179 “Geschichtliche Notwendigkeit und Freiheit – Schicksalseinwirkungen aus der Welt derToten”
 • GA 181 “Erdensterben und Weltenleben”, 3e, 4e, 7e, 8e, 10e en 12e voordracht
 • GA 182 “Der Tod als Lebenswandlung”
 • GA 227 “Initiations-Erkenntnis”, 8e, 9e en 10e voordracht
 • GA 231 “Der übersinnliche Mensch, anthroposophisch erfaßt”
 • GA 261 “Unsere Toten”

Rondom het sterven

Myriam Driesens

In de serie “Sacramenten in de Christengemeenschap” is het derde deel van de reeks over de Sacramenten en andere cultische handelingen in de Christengemeenschap uitgekomen, gericht op de tijd rond het fysieke heengaan op aarde.
 Myriam Driesens beschrijft uitvoerig en gedetailleerd de cultische handelingen rondom het sterven, de stervensbegeleiding, waken, het leven met de gestorvene(n) en actuele vragen rondom het levenseinde. Het is gericht op mensen die nog niet veel weten over de achtergronden van de Christengemeenschap , maar ook op mensen die daarmee vertrouwder zijn.
Als eerste geeft het boekje een helder beeld van het vierledig mensbeeld, zoals in de Antroposofie door Rudolf Steiner is beschreven. Vervolgens volgen beschrijvingen over de sacramenten die rond het overlijden aan de orde kunnen zijn: het sacrament van het gesprek (biechtsacrament), de ziekencommunie en de stervingswijding.

De eerste dagen na het sterven komen aan bod, met daarbij heel praktische gezichtspunten. Ook de keuze tussen begraven of cremeren en het omgaan met de as. Verder volgen het eerste en tweede deel van de uitvaartdienst, zoals in de Christengemeenschap gepraktiseerd en de Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene.
Bijzondere aandacht geeft het boekje aan het sterven van een kind en de daarbij gepraktiseerde ritualen van de Christengemeenschap, aan gezichtspunten over palliatieve sedatie en euthanasie en aan orgaantransplantatie. Tevens worden de afspraken met de Antroposofische Vereniging beschreven en de mogelijke rol van de Christen- gemeenschap bij het sterven van een lid van deze vereniging.

De teksten van het boekje zijn helder en zeer leesbaar, warm en objectief. Het geeft beschrijvingen van concrete situaties. Het bevat tevens enkele prachtige gedichten en spreuken.

 

Uitgever Cichorei
ISBN 9789491748516
oktober 2016

 

1 2