vrijheid als mysterie

Paul Tournier in “Erfülltes Alter, älter werden will gelernt sein”

bewustzijn

In het aardse

dwalen wij allen in duisternis

en zijn vele dingen ons verborgen,

 

maar in ons binnenste

dragen wij het lichtende bewustzijn

van ons verband met het hemelleven,

waarin al onze gedachten

en gevoelens wortelen.

 

 

F.M.Dostojevsky

kiem tot nieuw leven

Alles wat er leeft in het al, leeft alleen doordat het in zichzelf de kiem tot nieuw leven schept.

En de ziel geeft zich alleen over aan het ouder worden en de dood

om onsterfelijk te rijpen voor steeds nieuwe levens.

 

 

Rudolf Steiner, Berlijn 1912

Mieke Fielmich, beeld bij de 11e weekspreuk van Rudolf Steiner

twee kanten van de dood

De dood is verschrikkelijk,

tenminste, hij kan de mens schrik aanjagen

zolang hij in zijn lichaam is.

 

Maar als de mens

door de poort van de dood

is heengegaan en terugkijkt naar de dood,

dan is de dood de mooiste ervaring

die er maar mogelijk is in de menselijke kosmos.

 

Want dit terugkijken

naar het betreden van de geestelijke wereld

door de dood heen

is het wonderbaarlijkste, het mooiste,

meest grootse, heerlijkste,

waarnaar de overledene maar kan terugkijken

in de tijd tussen dood en nieuwe geboorte.

 

Geen mens op aarde

kan zich zijn geboorte herinneren,

maar de dood staat altijd direct voor de ziel

die door de poort van de dood is gegaan,

vanaf het moment waarop het bewustzijn opduikt.

 

Het moment van de dood is steeds voorhanden,

als het mooiste,

dat de ziel opwekt binnen de geestelijke wereld.

 

Rudolf Steiner, uit GA 157

Schilderij van Mieke Fielmich
bij de tweede weekspreuk van Rudolf Steiner

ik heb de MENS gezien

Ik heb de MENS gezien

in het diepst van zijn gestalte,

ik ken de wereld

tot op de grond van haar gehalte.

 

Ik weet dat liefde, liefde is de diepste zin van heel het leven,

en dat ik op de aarde ben

om steeds meer liefde hier te geven.

 

Ik breid mijn armen uit,

zoals HIJ dit heeft gedaan,

en zou ze, zoals HIJ,

om heel de wereld willen slaan.

 

Christian Morgenstern

1 2 3