De opbaring en het waken

De tijd van opbaring is van groot belang voor de verzorgende omgang met de gestorvene. De overledene is zich doorgaans niet direct op het moment van overlijden bewust van het totaal radicale transformerende karakter van het sterven. Er zijn tegenwoordig talrijke...
Een baby praat met haar moeder

Een baby praat met haar moeder

Gedurende negen maanden wachtte je geduldig, terwijl ik druk bezig was met groeien, ontwikkelen en me af te vragen hoe het er allemaal uit zou zien buiten mijn veilig thuis binnen in jou. Het moet wel vermoeiend geweest zijn voor je, me overal mee te nemen, waar dan...
De dood van mijn grootmoeder

De dood van mijn grootmoeder

Al vanaf het moment dat mijn grootmoeder 80 was, lag in de kast alles klaar “voor als ik overleden ben”. Toch moest zij daar toen nog 13 jaar op wachten, tot een los kleedje op het linoleum maakte dat zij uitgleed, haar heup brak en aan de gevolgen van de operatie...
Na dit leven Eben Alexander

Na dit leven

Eben Alexander

Een bijzondere schikking van het lot: een neuro-wetenschapper die door een intensieve bijna-dood-ervaring heen gaat. Eben Alexander gaf al vijftien jaar les in de neurochirurgie toen hij een bijna-doodervaring kreeg na een zeldzame vorm van hersenvlies-ontsteking....