alles voor elkaar

Hij was ver in de tachtig en droeg een ouderwets zwart pak. Hij had iets bedrijvigs, was altijd bezig. Op zijn kamer stond een oud schoolbankje met daarop een computer. Trots liet hij me zien hoe hij de stamboom van zijn vrouw had uitgezocht, heel ver terug, tot in de … verder lezen >>

Verbinding

Het was één dag voordat mijn vader stierf. Ik zat bij uitzondering even alleen bij hem, toen hij verzuchtte dat het zo moeilijk was.  ”Wàt is er zo moeilijk pap”, vroeg ik?  Zijn antwoord: “de verbinding,.. de verbinding… ik wist niet dat ik die zelf moest maken…tenminste zo lijkt het … verder lezen >>

Bruggen tussen leven en dood

  Wat gebeurt er met de ziel van iemand na zijn dood? Kan er contact met de overledene zijn? Hoe weten en beoefenen we dat? Voor de antroposofisch georiënteerde psycholoog Iris Paxino zijn dit geen vragen meer. Zij beschrijft niet alleen, in talrijke bijzonderheden, de sferen waar de ziel na … verder lezen >>

Met de doden leven

Arie Boogert

In de laatste decennia lijkt er een kentering te zijn gekomen in het bewustzijn rondom het sterven. In de zeventiger jaren kwamen de eerste berichten over bijna-dood-ervaringen. Elisabeth Kübler Ross is er als eerste in geslaagd om aandacht voor stervenden wereldwijd op de publieke agenda te zetten. In de opkomst … verder lezen >>

Verbinding met gestorvenen

Renée Zeylmans

In deze tijd hebben wij de opgave een brug te bouwen naar het geestelijke rijk waar de gestorvenen leven. Die hemel is niet ver weg, maar bevindt zich om ons heen. Onze overleden dierbaren zijn dus vlakbij ons. Het is van levensbelang om ons bewust te worden van deze omstandigheid. … verder lezen >>

Loslaten
Nelson Mandela

Deze prachtige tekst wordt toegeschreven aan Nelson Mandela… verder lezen >>

De dood van mijn grootmoeder

Al vanaf het moment dat mijn grootmoeder 80 was, lag in de kast alles klaar “voor als ik overleden ben”. Toch moest zij daar toen nog 13 jaar op wachten, tot een los kleedje op het linoleum maakte dat zij uitgleed, haar heup brak en aan de gevolgen van de … verder lezen >>

Het leven beschermen

Geneeskundige ethiek en hulp bij zelfdoding Peter Selg en Sergej Prokofieff ”Het leven beschermen’ is tot stand gekomen n.a.v. de ontwikkelingen in Zwitserland rond ‘hulp bij zelfdoding’ Wie zich bezighoudt met deze thematiek, ziet de maatschappelijke acceptatie, ook in Nederland, toenemen om mensenlevens kunstmatig te (laten) beëindigen. Allerlei motieven, gedachten … verder lezen >>

hier en nu

de dood nodigt ons uit om hier en nu te leven, het mysterie van het leven ten volle te genieten   Anselm Grün… verder lezen >>

vrijheid als mysterie

Paul Tournier in “Erfülltes Alter, älter werden will gelernt sein”… verder lezen >>

Wat gebeurt er als je dood gaat?

Hans Stolp

‘Als je sterft, begin je aan een nieuwe levensweg, die je zal omvormen tot een stralend lichtwezen’ – zo luidt het opschrift op de achterkant van dit boek. Hans Stolp beschrijft in opeenvolgende hoofdstukken door welke sferen en engelrijken in de geestelijke wereld we na onze dood heengaan en later … verder lezen >>

Onverwachte troost

Een paar jaar geleden bezocht ik de conferentie “Das Leben im Tode” in Dornach.  Ik wilde graag meedoen aan een werkgroep over het sterven van kinderen. Maar een soort bijgelovigheid weerhield mij ervan, omdat onze dochter net tweemaal een miskraam had gehad, de tweede keer van de helft van een … verder lezen >>

Samen verder na verlies van een kind

Beate Matznetter

Het sterven van een kind is een diep ingrijpende gebeurtenis. Alles verandert ineens totaal. De pijn van het verlies wordt door ouders heel verschillend verwerkt. Vaak is het moeilijk om elkaar te blijven bereiken, ieder rouwt immers op zijn of haar eigen wijze. Beate Matznetter (psychologe) maakte het verlies van … verder lezen >>

Boeken- en literatuurlijst 2018

In de literatuurlijst vindt u boeken over onderwerpen rondom het sterven, zoals o.a. Stervensbegeleiding, Bijna-dood-ervaringen, Rouwen, Wat gebeurt er na het sterven en Gezichtspunten rondom euthanasie en orgaandonatie.… verder lezen >>

Als een roos

Toen onze schoondochter stierf – zij leed aan spierdystrophie en werd daardoor maar 41 jaar – bereidde zij haar sterven en uitvaart uiterst zorgvuldig en soeverein voor, precies zoals zij haar leven geleid had. Het lot gunde het haar, dat alles vrijwel verliep zoals zij het wilde, zodat zij als … verder lezen >>

loslaten

Een woord dat we in veel verschillende levensfasen gebruiken en waar veel betekenissen mee verbonden zijn. Als kinderen tijdens het spel al: Laat nou los! Als volwassene: Je moet niet alles zo serieus opvatten, laat toch eens wat meer los. In de laatste levensfase, de grootste opgave, waar we helemaal … verder lezen >>

brieven uit Westerbork

“Wanneer wij uit de kampen, waar ter wereld dan ook, alleen onze lichamen zouden redden en niets meer dan dat, dan zal dat te weinig zijn. Het gaat er toch immers niet om, dàt men ten koste van alles zijn leven behoudt, maar hòè men het behoudt. Ik denk soms … verder lezen >>

Na dit leven

Eben Alexander

Een bijzondere schikking van het lot: een neuro-wetenschapper die door een intensieve bijna-dood-ervaring heen gaat. Eben Alexander gaf al vijftien jaar les in de neurochirurgie toen hij een bijna-doodervaring kreeg na een zeldzame vorm van hersenvlies-ontsteking. Zeven dagen lang was hij hersendood, tot hij onverwacht uit zijn diepe coma ontwaakte. … verder lezen >>

sterven en dood als metamorfose

”Het schouwspel van de natuur is altijd weer nieuw, omdat zij voortdurend nieuwe toeschouwers schept. Leven is haar mooiste uitvinding. En de dood is haar kunstgreep om steeds weer opnieuw leven te hebben.” Met deze woorden stelde Goethe in 1780 voor om de dood niet als eindpunt te zien, maar … verder lezen >>

Rondom het sterven

Myriam Driesens

In de serie “Sacramenten in de Christengemeenschap” is het derde deel van de reeks over de Sacramenten en andere cultische handelingen in de Christengemeenschap uitgekomen, gericht op de tijd rond het fysieke heengaan op aarde.
 Myriam Driesens beschrijft uitvoerig en gedetailleerd de cultische handelingen rondom het sterven, de stervensbegeleiding, waken, … verder lezen >>

Leven na de dood
als weg naar een nieuwe geboorte

Margarete van den Brink

In dit kleine boekje heeft Margarete van den Brink de lezing uitgewerkt, die zij enige tijd geleden hield bij de conferentie ‘Licht op het levenseinde’. Beknopt en helder maakt zij duidelijk wat er gebeurt als je sterft en hoe het daarna verder gaat.… verder lezen >>

De andere kant van euthanasie

Maakt het uit hoe je sterft? Diverse schrijvers, samengesteld door Thom Kloes € 5.00 Een vraag, een indringende vraag. Sterven is iets wat ons allemaal eens zal overkomen, vroeg of laat, hoe dan ook. Over de manier waarop hebben de meeste mensen maar weinig invloed. Je kunt bang zijn voor … verder lezen >>

bewustzijn

tekst van F.M. Dostojewsky… verder lezen >>

Een baby praat met haar moeder

Gedurende negen maanden wachtte je geduldig, terwijl ik druk bezig was met groeien, ontwikkelen en me af te vragen hoe het er allemaal uit zou zien buiten mijn veilig thuis binnen in jou. Het moet wel vermoeiend geweest zijn voor je, me overal mee te nemen, waar dan ook, maar … verder lezen >>

Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Als woorden tekortschieten auteur: Karin Brandt In november 2018 verscheen bij uitgeverij  Pumbo een inspirerend en praktisch boek over de begeleiding van stervenden met beeldende therapie: “Beeldende begeleiding in de laatste levensfase” (ISBN 9789082913408) Meer hierover kunt u lezen op de website van Karin Brandt (klik hier). Daar zijn ook … verder lezen >>

Opengaande vergezichten

Margarete van den Brink

Als mensen met wie we nauw verbonden zijn sterven, kan hun weg naar de dood ons belangrijke inzichten geven. Aan hen ervaren wij dat in ons geestelijke krachten leven die de gebrekkig wordende lichamelijkheid overstijgen en innerlijke wijsheid en liefde creëren. De blik en het bewustzijn verruimen zich naar een … verder lezen >>

Heleen de Weger
Vlinder op mijn hand – etappes uit het rouwproces van een moeder

“Wij krijgen de tijd om te leren om niet te sterven met de dood.” In dit bijzondere boekje worden we deelgenoot van het proces dat Heleen de Weger als moeder doormaakte, na de diagnose van de ontwrichtende ziekte van haar zoon. Als uitlaatklep heeft ze haar ervaringen voor zichzelf opgeschreven … verder lezen >>

onsterfelijk

Onsterfelijk aan het mensenwerk is wat vanuit het hart, liefdevol, voor de mensheid wordt gedacht, gevoeld en volbracht.   Rudolf Steiner… verder lezen >>

betekenis

‘In het licht van de dood’… verder lezen >>

kiem tot nieuw leven

Alles wat er leeft in het al, leeft alleen doordat het in zichzelf de kiem tot nieuw leven schept. En de ziel geeft zich alleen over aan het ouder worden en de dood om onsterfelijk te rijpen voor steeds nieuwe levens.     Rudolf Steiner, Berlijn 1912 Mieke Fielmich, beeld bij de 11e weekspreuk van Rudolf … verder lezen >>verder lezen >>

de zin van het leven

tekst: Györgi Konrad foto: Mirthe Duindam… verder lezen >>

Toch contact

De eerste vrouw bij wie ik aan het sterfbed zat, lag in coma in het ziekenhuis. Gewoon praten met haar was niet meer mogelijk. Alle leuke herinneringen aan haar heb ik in mijn gedachten opgeroepen en weer beleefd. Geen idee of ik zo met haar “communiceerde”. Dat bleek pas toen … verder lezen >>

Ruim van hart

Ze is van goede komaf, vertelt ze me. Ze woonde ooit met haar gezin in een mooi huis in Kabul; haar man bekleedde een hoge positie. Toen hij werd opgepakt, vluchtte ze met hun drie zonen uit Afghanistan naar Pakistan. Ook daar, in een kamp, voelden ze zich niet veilig. … verder lezen >>

De 40-dagen-tijd
ritmische geheimen rond het sterven

Marijcke van Hasselt

“Je moet er maar eens op letten, op de 40e dag na het sterven gebeurt er iets.” Dat vertelde iemand eens aan een goede vriend. En deze ontdekte dat dit waar was, ook uit verhalen van anderen, die hij het vroeg of vertelde. Kijk zelf maar eens. De 40e dag … verder lezen >>

‘Als liefde het enige medicijn is’
Suzanne van der Laan

Dit ontroerende boek is geschreven als een tijdsdocument – een verslag van een enorm hectische levensperiode. Alles speelt zich af in 2016 en 2017. Suzanne’s ex-man overlijdt in 2016. Haar huidige man moet naar het ziekenhuis en wordt zwaar depressief. Hun jongste zoon Sylvan, vijf en half, krijgt plotseling loopproblemen … verder lezen >>

dankbaarheid als brug

Je kunt de gestorvenen die je dierbaar zijn naderen in een stemming van rust, niet onrustig of op jezelf gericht, maar in de stemming van dankbaarheid dat ze hebben geleefd. Dat lukt je het beste als je je momenten herinnert waarin je op een rustige, vriendelijke, menselijke manier met elkaar … verder lezen >>verder lezen >>

Voltooid leven – een boekbespreking

    De uitdrukking voltooid leven blijkt in de realiteit ‘een kluwen van onvermogen en onwil om nog langer verbinding te maken met het leven. Het staat voor verdriet over de verloren verbinding; met de wereld om hen heen, maar ook met zichzelf. Het leven gaat door, maar het levensverhaal is … verder lezen >>

Eindeloos bewustzijn

Het boek van de bekende cardioloog Pim van Lommel hoeven we nauwelijks meer onder de aandacht te brengen.  Niettemin is het fascinerend hem uitgebreid te horen spreken over het ontstaan van zijn boek en over de verschijnselen en ervaringen die met een bijna doodervaring (of liever korte doodervaring) gepaard gaan. … verder lezen >>

een nacht in het hospice

Op kamer 2 lag een stille, teruggetrokken vrouw. Ze was niet zo makkelijk te benaderen. De gordijnen en de deur moesten dicht, ook overdag. De donkere stemming van de ruimte leek ook in haarzelf aanwezig, men kwam niet zo maar binnenlopen. Mevrouw belde veelvuldig, maar er kon weinig meer worden … verder lezen >>

Broederschap tussen levenden en gestorvenen
Bastiaan Baan

We kunnen ons afvragen hoe we dat dan doen, broederschap met gestorvenen cultiveren? En hoe zij dat doen? Is er verschil tussen pas-gestorvenen en degenen die zijn thuisgekomen in die andere wereld? … verder lezen >>

Orgaandonatie
waarom wel, waarom niet?

Hans Stolp

steeds meer mensen voelen onbehagen bij de puur rationele en wetenschappelijke benadering van levensvraagstukken als euthanasie, orgaandonatie en dementie… verder lezen >>

sterven en dood in de huidige maatschappij

Het overlijden van een geliefd mens is voor ieder die daarbij aanwezig is, een diepgaande ervaring. Kort tevoren ademde hij nog, was misschien nog contact mogelijk. En nu treedt de dood binnen in het lichaam. Het wordt heel stil. We zien de veranderingen in het lichaam. We sterven als het … verder lezen >>

ik heb de MENS gezien

Ik heb de MENS gezien in het diepst van zijn gestalte, ik ken de wereld tot op de grond van haar gehalte.   Ik weet dat liefde, liefde is de diepste zin van heel het leven, en dat ik op de aarde ben om steeds meer liefde hier te geven. … verder lezen >>verder lezen >>

Leef!

Laura Maaskant

Laura Maaskant beschrijft in haar boek ‘Leef!’ (2014), hoe ze omgaat met haar ziekteproces. Op haar 15de jaar wordt er een tumor bij haar ontdekt en ze moet vele chemokuren ondergaan. Na al die behandelingen wordt ze ‘schoon’ verklaard, maar in 2013 komt de tumor terug. Nu besluit ze geen behandelingen … verder lezen >>

Zo moet het

gedicht van Ellen Warmond… verder lezen >>