Maakt het uit hoe je sterft?

Geplaatst in: nieuws, uitgelicht | 1

Een vraag, een indringende vraag. Interessant om na te gaan wat je eerste antwoord op die vraag zou zijn. Misschien is dat ‘nee’. Want dood is dood. Iets wat ons allemaal eens zal overkomen, vroeg of laat, hoe dan ook.
Misschien is het antwoord ‘ja, dat maakt uit’. Vaak wordt dan gedacht aan de omstandigheden waaronder je sterft: eenzaam en alleen of juist omringd door dierbaren. En aan dat wat er aan het sterven voorafgaat: de lichamelijke en psychische aftakeling, het lijden, de uitzichtloosheid. En de angst daarvoor.

Euthanasie

Angst is een belangrijk motief achter de vraag naar euthanasie. Dat wil dan niet zeggen, dat het altijd direct zichtbaar is achter de wens om ‘zelf uit te maken wanneer ik sterf’, ‘waardig te willen sterven, zonder lijden’. Wil iemand echt dood? Of wordt de doodswens ingefluisterd door de vrees voor het (verwachte) lijden?
We zijn eraan gewend geraakt om lijden te zien als iets nutteloos, iets om te vermijden. Maar als je terugkijkt op je leven, dan zijn het vaak de momenten van lijden waarin je het meest hebt geleerd, waarin je jezelf het meest hebt ontwikkeld. We staan voor de opgave ook de betekenis, de zin van het lijden voor het levenseinde te onderzoeken en te wegen.

Waar dat toe leidt, hangt samen met het mensbeeld dat je eigen is. Als je het beeld hebt dat er niets na de dood is, waarom zou je er niet gewoon uitstappen als dat kan? Als je vertrouwen hebt dat je na de dood bij God komt, heb je een uitzicht, dat troostend kan zijn (maar niet altijd is). Voor mensen die geen religieuze achtergrond hebben, is het de uitdaging om een beeld te maken dat bij hen past.
Maar hoe? Betekent doodgaan werkelijk het einde?

 

auteur: Thom Kloes

  1. Immanuel Baan
    | Beantwoorden

    Voor mij zijn de tijden van lijden en verdriet, ook al is dat nog zo klein, inderdaad altijd de meest leerzame perioden geweest. Maar dat zien we meestal pas achteraf. Het helpt mij om een vraag als bovenstaande te lezen om dat nog eens extra te beseffen en er de waarde van in te schatten.

    Natuurlijk hangt de vraag om uit het leven te stappen af van jou persoonlijke mensbeeld, je opvoeding en wat je in je hele leven hebt geleerd en besproken met naaste vrienden en familie.

    Ik heb echter moeite met de tekst “als je vertrouwen hebt dat je na de dood bij God komt…”. Ik ben ervan overtuigd dat deze vraag voor elke mens relevant is die vertrouwen heeft in het feit dat er meer is na dit leven. Onafhankelijk welke naam we deze dimensie gewend zijn om te geven. Onafhankelijk van vorm, beeld, tijd en traditie. Ik denk dat iedereen die nadenkt over de zin van het leven en wat daarna eventueel wel en niet zou kunnen bestaan over deze vraag zou willen en kunnen nadenken onafhankelijk van religie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *