Workshops van Wederzijds

Wederzijds organiseert de komende maanden workshops, waarbij thema’s uit het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft’ verder worden uitgewerkt.
De workshops zijn:

Euthanasie bij mensen met dementie?

Op zaterdagochtend 25 januari gaan we in Zutphen met elkaar aan het werk om dementie en euthanasie te verkennen.
Welke verschillende vormen van dementie zijn er en welke fasen van dementie kunnen we onderscheiden? Wat doet dementie met de (oudere) mens, met de sociale omgeving en met de maatschappij?

Euthanasie wordt wel gezien als het moderne antwoord van de autonome mens op leed en ondraaglijk lijden in de laatste levensfase. Maar waarin verschilt euthanasie, als chemische dood, van versterven (bewust afzien van eten en drinken) of van een natuurlijke dood?

Vervolgens zullen we in kleine groepen ingaan op diverse aspecten van de combinatie euthanasie en dementie. Door daarover met elkaar uit te wisselen hopen we onze eigen visie te verhelderen, te verbreden en te verdiepen. Telkens weer zullen we merken dat onze antwoorden sterk afhangen van onze mensvisie.

Deze workshop vindt plaats in een bijzonder rustieke en kunstzinnige omgeving. Zie hier.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

 

Jan Pieter van der Steen (specialist ouderengeneeskunde) en Heleen de Weger (o.m. werkzaam in een psychogeriatrisch verpleeghuis) delen hun inzichten en ervaringen in deze workshop.

Zaterdagochtend 25 januari 2020 (09.20-12.30 uur)

Plaats: koetshuis van Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen.

Kosten: € 18,50

Aanmelden

 

Het loslatingsproces voor en na de dood

In de laatste levensfase doen we nieuwe ervaringen op, voordat we  echt klaar zijn om te sterven. Een van die ervaringen is het durven en kunnen loslaten. Bij euthanasie maak je die essentiële fase niet mee. Wat mis je dan?
Luc Vandecasteele (arts) bespreekt welke vormen van loslaten er aan de orde zijn, zowel voor als na het sterven. Vooraf een korte inleiding van Thom Kloes over het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft’.
Na de beide inleidingen worden, in gezamenlijk gesprek, persoonlijke vragen en ervaringen uitgewisseld.

– Plaats: gezondheidscentrum Mercuur, Frankrijkstraat 126, 5622 AH Eindhoven.
– Kosten € 17,50.
– Maximaal 25 deelnemers.

Deze workshop wordt herhaald. Dat zal zijn op een zaterdagochtend, maar de datum is nog niet vastgesteld. U kunt hier een plaats reserveren.

 

Ontwikkelen van inzichten en ervaringen

rond het voortbestaan na de dood

Elke opvatting over euthanasie wordt bepaald door opvattingen over de dood. De grote vraag daarbij is of de dood het einde betekent van ons bewustzijn, of dat er iets van ons voortleeft. Om een beeld van een eventueel leven na de dood te vinden, schetst Jaap van de Weg (arts) een weg om daar zoekend, denkend en ervarend dichter bij te komen. Hieraan wordt in deze langere workshop (anderhalve dag) gezamenlijk gewerkt. De workshop wordt aangevuld met een bijdrage van Bastiaan Baan, geestelijke in de Christengemeenschap, op de zaterdagmiddag.

– Datum: vrijdagavond 27 maart (20-22 uur) en zaterdag 28 maart (09.30-16.30 uur, inloop vanaf 09.00 uur).

– Plaats: gebouw Helicon, Socrateslaan 22A, 3707 GL Zeist.

– Kosten € 52,50. U kunt dit overmaken naar: NL28TRIO 0390 4207 51 tnv Stichting Wederzijds.

– Maximaal 18 deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.