Een weg naar bewuster leven en sterven

In zeven bijeenkomsten onderzoeken we nog niet bewuste en doorleefde gebeurtenissen en verstopte gevoelens, als weg naar bewuster leven en sterven

Op welke wijze kleuren onze levenservaringen onze kijk op de oude dag en de dood? Groeide je op in de oorlog? Had je een zieke broer of zus? Werd je jong geconfronteerd met de plotselinge dood van naaste familie? Zag je het verdriet van je ouders over het verlies van vrienden aan aids of aan zelfdoding? Samen gaan we in gesprek over de mooie en de beangstigende voorbeelden die we in de loop van onze lange levens tegengekomen zijn. Wat voor voorbeeld zouden wij zelf willen voorleven? Welke innerlijke kwaliteiten mogen we nog (verder) ontwikkelen om goed te leven met de dood in zicht?

Hoe bereiden we ons voor op ons sterven? Wat wacht er nog om afgemaakt te worden? Hoe spreken we met onze kinderen over onze afnemende krachten en onze wensen betreffende ons levenseinde?

De workshop wordt gegeven door Johan Vaatstra en Flora IngenHousz.

Totaal 7 bijeenkomsten: 6 & 20 september, 4 & 18 oktober, 1 & 15 & 29 november 2021
Tijd: 13.30-15.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur)
Plaats: De Rode Hazelaar, Bosstraat 13A, 3971 XA Driebergen (goed per openbaar vervoer te bereiken)
Kosten: totaal 70 euro.
Inschrijving door een mail te sturen naar floraimsw@gmail.com en € 70 te storten naar haar rekening: NL82 RABO 0126 0897 52
Inschrijving is definitief na betaling.

Voor vragen: bel Johan Vaatstra op 06 46 44 13 11