Stichting Wederzijds

030-691 3688

info@wederzijds-stervenscultuur.nl

 

Bestuur van Stichting Wederzijds

Joukje Pothoven – voorzitter

Ingrid Deij – secretaris

Thom Kloes – penningmeester

Douwe van Houten – lid

Adriaan Pijl – lid

 

Bestuursleden ontvangen geen honorarium of vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.