Stichting Wederzijds

030-691 3688

info@wederzijds-stervenscultuur.nl

 

Bestuur van Stichting Wederzijds

Douwe van Houten – voorzitter (tijdelijk met verlof)

Joukje Pothoven – waarnemend voorzitter

Ingrid Deij – secretaris

Thom Kloes – penningmeester

Adriaan Pijl – lid

 

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.