Hier vindt u het jaarverslag van het afgelopen verslagjaar, waarin opgenomen de financiƫle verantwoording en het activiteitenplan.