De andere kant van euthanasie

7.50

Maakt het uit hoe je sterft?

In deze publicatie van Wederzijds, gaan we in op bovenstaande vraag. Een indringende vraag. Sterven is iets wat ons allemaal eens zal overkomen, vroeg of laat, hoe dan ook. Over de manier waarop hebben de meeste mensen maar weinig invloed. Je kunt bang zijn voor het levenseinde, maar je kunt ook bang zijn voor de periode die aan het levenseinde vooraf gaat.

Angst is vaak een belangrijk motief achter een vraag naar euthanasie. Dat wil dan niet zeggen, dat die angst altijd direct zichtbaar is achter de wens om ‘zelf uit te maken wanneer ik sterf’. Waardig te willen sterven, zonder lijden kan voortkomen uit angst voor het lijden. Wil iemand die om euthanasie vraagt echt dood? Of wordt de doodswens ingefluisterd door de vrees voor het (verwachte) lijden?

We zijn eraan gewend geraakt om lijden te zien als iets nutteloos, iets om te vermijden. Maar als je terugkijkt op je leven, dan zijn het vaak de momenten van lijden waarin je het meest hebt geleerd, waarin je jezelf het meest hebt ontwikkeld. We staan als mensen van deze tijd voor de opgave ook de betekenis, de zin van lijden, verlies en aftakeling voor het levenseinde te leren kennen en te onderzoeken.

Dit boekje neemt ons mee op onderzoek.

Categorie:

Beschrijving

Deel 1: op zoek naar een andere zienswijze

Thom Kloes – Euthanasie en zelfdoding
Jaap van de Weg – De andere kant
Hans Stolp – De vraag naar euthanasie
Jan Saal – Leven & dood: groei in bewustzijn
Madeleen Winkler – Ieder mens heeft zijn persoonlijk stervensmoment

Deel 2: praktische uitwerkingen

Ingrid Deij – De vraag van het lijden
Aletta Remerie – Voor elkaar zorgen, ook naar de dood toe
Marianne de Nooij – Geboren worden in de geestelijke wereld
Heleen de Weger – De andere kant van dementie
Hans Soesbergen – Hospice: afscheid nemen