Verantwoording

Hier vindt u de jaarverslagen van de afgelopen twee verslagjaren, waarin opgenomen de financiële verantwoording en het activiteitenplan.

Download hier een incasso formulier voor uw periodieke gift aan Stichting Wederzijds.


U kun via email het formulier “Overeenkomst periodieke gift” aanvragen via de penningmeester.

Hiermee kunt u uw gift voor een periode van 5 jaar of langer aftrekbaar maken bij de belastingdienst.