Naar een spirituele en menswaardige stervenscultuur

Stichting Wederzijds werkt aan het bewust en spiritueel omgaan met sterven. Dat doen we door in gesprek te gaan, activiteiten te organiseren, publicaties mogelijk te maken, voorlichting en advies te geven.  Lees verder over onze missie.

Stichting Wederzijds wil een overkoepelend platform zijn voor ieder die zich bezint op het sterven, de dood en het leven na de dood. In eerste instantie voor mensen met persoonlijke belangstelling voor deze grote levensvragen, maar ook zeker voor mensen die beroepsmatig betrokken zijn. Lees verder over wat we doen.

Informatie en inspiratie

We delen graag onze kennis over en ervaring met het omgaan met sterven. Onze berichten zijn onderverdeeld in onderstaande categorieën; klikt u op één van de blokken om bij de betreffende categorie te komen. U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie. 

Visie op sterven en de dood

Berichten over de visie van de stichting op sterven en de dood.

Lees meer

Op weg naar het sterven

Informatie over het begeleiden van en ervaringen met het stervensproces.

Lees meer

Palliatieve zorg

Onze visie op en informatie over palliatieve zorg, thuis of in een zorginstelling.

Lees meer

Na het sterven en verder

Berichten over rouw, contact met gestorvenen en praktische informatie.

Lees meer

Uitgelicht