Telefonische gesprekslijn


Helaas kan Wederzijds in verband met de corona-uitbraak nog geen openbare activiteiten organiseren. Wel hebben we een telefonische gesprekslijn geopend voor wie steun wil bij het omgaan met- of het verwerken van de huidige crisis.

De corona-uitbraak treft de een harder dan de ander. Voor nogal wat, vooral oudere mensen leidt de uitbraak tot gevoelens van eenzaamheid of isolatie. De normale sociale contacten, ook met de eigen familie, zijn verschrompeld.  Ook kan men iemand verloren hebben of angstig zijn voor besmetting en ziekte. Of zich zorgen maken over de situatie in Nederland en de wereld.

Uit al deze en nog andere gevoelens en gedachten kan de behoefte voortkomen om met iemand te praten, uw hart te luchten, uw gedachten uit te spreken. Of advies te vragen voor de situatie waarin u zit.  Wederzijds biedt deze mogelijkheden door middel van een telefonische gesprekslijn. Die zijn er meer in Nederland, maar hier heeft u de mogelijkheid te spreken met iemand die zowel competent is als een spirituele achtergrond heeft.

De beschikbaarheid is als volgt:

Maandag van 11-14 uur: Flora Ingenhousz, telefoon 06 11 48 24 06.
Flora Ingenhousz is psychotherapeut

Dinsdag van 14-16 uur: Wim Cornelisse, telefoon 06 441 88 948.
Wim Cornelisse is sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Woensdag van 14-16 uur: Douwe van Houten, telefoon 06 558 98 740.
Douwe van Houten was huisarts bij therapeuticum Widar.

Donderdag van 14-16 uur: Ingrid Deij, telefoon 030 691 36 88.
Ingrid Deij was geestelijk verzorger.

Vrijdag van 10-12 uur: Joukje Pothoven, telefoon 0317 414 378.
Joukje Pothoven werkte als fysiotherapeut in de antroposofische gezondheidszorg.

Zaterdag van 11-13 uur: Adriaan Pijl, telefoon 06 553 90 342
Adriaan Pijl was leerkracht in het vrijeschoolonderwijs.

Bij geen gehoor kunt u bellen naar 0317 414 378. U kunt daar een boodschap achterlaten. U wordt dan terug gebeld om alvast te inventariseren wat uw behoefte is.

Natuurlijk sterven

Kent u een mooi of bijzonder stervensverhaal?

Voor het boek ‘Natuurlijk sterven’ zoek ik nog een aantal waargebeurde verhalen over mensen die hun sterven heel bewust en zonder ingrepen zijn aangegaan. Soms gaan mensen vloeiend over van de ene werkelijkheid in de andere en soms gaat het proces van sterven met strijd gepaard.
Beide vormen kunnen als voorbeeld dienen dat sterven een natuurlijk onderdeel van leven is. Dat het zorgvuldig afronden van het huidige bestaan waardevol is om ten volle te beleven, zodat uiteindelijk de persoon zelf ontlast en vredig kan vertrekken en zijn omgeving die intense periode of dat bijzondere moment als een inspirerende herinnering kan koesteren.
Ik hoop met het verzamelboek over natuurlijk sterven de angst voor sterven te verminderen. De toenemende vraag om euthanasie verontrust mij. Juist in die kwetsbare tijd van ernstig ziek zijn of heel oud, kunnen we nog zoveel ontdekken over wat werkelijk van belang is.

‘Gezegend is de invloed van de ene echt liefhebbende ziel op de ander’. George Eliot

Wanneer u een inbreng overweegt kunt u mij bellen of mailen: 0515-785576 carolienleusink@ziggo.nl

Cursus: Hoe kleuren je levenservaringen
je kijk op de oude dag en de dood?

Hoe vind je het om ouder te worden; ervaar je het als een rijkdom of vind je oud-worden voornamelijk lastig?
Hoe is het om niet meer te kunnen wat je vroeger kon?
Vraag je je af wat voor zin je leven op dit lagere pitje nog heeft?

In deze cursus gaan we onderzoeken hoe onze kijk op de oude dag en het einde van het leven gekleurd is door onze levenservaringen. Groeide je op in de oorlog? Had je een zieke broer of zus? Werd je jong geconfronteerd met de plotselinge dood van naaste familie? Zag je het verdriet van je ouders over het verlies van vrienden aan aids of aan zelfmoord? Samen gaan we in gesprek over de mooie en de beangstigende voorbeelden die we in de loop van onze lange levens tegengekomen zijn. Helderheid over die voorbeelden geeft ons een kans om ons af te vragen wat wij zelf willen voorleven voor de jongere generaties. Welke innerlijke kwaliteiten mogen we nog (verder) ontwikkelen om goed te leven met de dood in zicht? Wat wacht er nog om afgemaakt te worden? Hoe spreken we met onze kinderen over ons naderende levenseinde?

We zullen soms individueel werken, soms in kleine groepjes en soms in de hele groep met onze groeps- en- lotgenoten ervaringen delen.

Groepsgrootte: 6-8 deelnemers

Totaal 7 bijeenkomsten: 9 & 23maart, 6 & 20 april, 4 & 18 & 25 mei 2020

Tijd: 14:30-16:30 met inloop vanaf 14:00 uur

Deze cursus wordt gegeven door Johan Vaatstra en Flora IngenHousz.

Kosten: totaal 70 euro.

Inschrijving door een mail te sturen naar floraimsw@gmail.com
en € 70 te storten naar haar rekening: NL82 RABO 0126 0897 52 

Inschrijving is definitief na betaling.

 

Plaats: De Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a, Driebergen
Voor vragen: bel Johan Vaatstra op 06 46 44 13 11

Workshops van Wederzijds

Wederzijds organiseert workshops, waarbij thema’s uit het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft’ verder worden uitgewerkt.
De komende workshops zijn:

Wegens de corona crisis zijn deze drie workshops voor onbepaalde tijd uitgesteld

Het loslatingsproces voor en na de dood

In de laatste levensfase doen we nieuwe ervaringen op, voordat we  echt klaar zijn om te sterven. Een van die ervaringen is het durven en kunnen loslaten. Bij euthanasie maak je die essentiële fase niet mee. Wat mis je dan?
Luc Vandecasteele (arts) bespreekt welke vormen van loslaten er aan de orde zijn, zowel voor als na het sterven. Vooraf een korte inleiding van Thom Kloes over het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft’.
Na de beide inleidingen worden, in gezamenlijk gesprek, persoonlijke vragen en ervaringen uitgewisseld.

– Plaats: gezondheidscentrum Mercuur, Frankrijkstraat 126, 5622 AH Eindhoven.
– Kosten € 17,50.
– Maximaal 25 deelnemers.

 

Ontwikkelen van inzichten en ervaringen

rond het voortbestaan na de dood

Elke opvatting over euthanasie wordt bepaald door opvattingen over de dood. De grote vraag daarbij is of de dood het einde betekent van ons bewustzijn, of dat er iets van ons voortleeft. Om een beeld van een eventueel leven na de dood te vinden, schetst Jaap van de Weg (arts) een weg om daar zoekend, denkend en ervarend dichter bij te komen. Hieraan wordt in deze langere workshop (anderhalve dag) gezamenlijk gewerkt. De workshop wordt aangevuld met een bijdrage van Bastiaan Baan, geestelijke in de Christengemeenschap, op de zaterdagmiddag.

– Datum: vrijdagavond 27 maart (20-22 uur) en zaterdag 28 maart (09.30-16.30 uur, inloop vanaf 09.00 uur).

– Plaats: gebouw Helicon, Socrateslaan 22A, 3707 GL Zeist.

– Kosten € 52,50. U kunt dit overmaken naar: NL28TRIO 0390 4207 51 tnv Stichting Wederzijds.

– Maximaal 18 deelnemers.

 

Wanneer is mijn leven voltooid?

We gaan met Jolien Wilmar vanuit een persoonlijk biografisch motief met deze vraag aan de slag. Noteer alvast: zaterdag 2 mei van 09.45 – 16.00 uur. Zutphen, tuinzaal van de kerk van de Christengemeenschap.

Keuzes over behandeling bij ernstige ziekte

Als je van de dokter hoort dat je niet meer beter kunt worden, is dat een diep ingrijpend bericht.
Vaak kan er nog wel behandeld worden, om je leven te verlengen. Waar kies je dan voor: langer leven of kwaliteit van leven? Bijgaand filmpje laat ons meebeleven hoe mensen hier mee omgegaan zijn.

Bijna-doodervaring van een wetenschapper

Eben Alexander werd bekend door zijn boek ‘Proof of heaven’. Hij, een neurochirurg, was 7 dagen lang in een wereld waar hij allerlei ingrijpende ervaringen doormaakte. Een wereld die we allemaal zullen beleven als we overlijden. Daarvan is Eben Alexander zeker. Zijn visie op het leven is door zijn ervaring totaal veranderd.

Deze video is gepubliceerd op 12 april 2017

Het boek ‘Proof of heaven’ is vertaald in het Nederlands als ‘Na dit leven’.
Hier staat een korte introductie van het boek.Gesprekscafés

Wederzijds biedt gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over leven en sterven. Wat komen we tegen bij het ouder worden, wat is dan belangrijk en hoe werken we daaraan, wat zijn onze verwachtingen van het stervensproces? De gesprekscafés staan open voor ieder die over leven en sterven van gedachten wil wisselen, ervaringen wil delen of gewoon komt om te luisteren naar anderen.

Binnen het ruime onderwerp ‘leven en sterven’ kunnen de deelnemers naar behoefte thema’s naar voren brengen die hun interesse hebben of waarover vragen leven. De sfeer is informeel, openheid en betrokkenheid bij elkaar kunnen leiden tot bijzondere en intense persoonlijke ervaringen. We kunnen elkaar steunen in het gaan van de eigen weg.

Er zijn gesprekscafés in Zeist, Zutphen, Emmen en in Driebergen. Meer informatie, data en locaties vindt u als u hier klikt.

We streven ernaar om het aantal gesprekscafés uit te breiden. Spreekt het idee van een gesprekscafé in uw eigen woonplaats u aan? Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur via info@wederzijds-stervenscultuur.nl