privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Wederzijds verwerkt van de deelnemers van de door haar georganiseerde activiteiten en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u wilt deelnemen aan een activiteit van Stichting Wederzijds, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Wederzijds
Ingeschreven bij de KVK onder nr 30267938
De administratie is bereikbaar via de secretaris
Ingrid Deij
info@wederzijds-stervencultuur.nl
030-6913688

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Wederzijds en voor welk doel

2.1 In het kader van uw deelname aan de activiteiten van Stichting Wederzijds worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Naam -, adres – en woonplaatsgegevens
  2. Telefoonnummers
  3. E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie

2.2 Stichting Wederzijds verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw deelname aan de opleidingen en de eventuele opzegging daarvan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;
  2. uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Stichting Wederzijds. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Stichting Wederzijds verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Wederzijds passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Wederzijds gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de administratie van Stichting Wederzijds kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Wederzijds zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stichting Wederzijds uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van Stichting Wederzijds: info@wederzijds-stervenscultuur.nl.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie: info@wederzijds-stervenscultuur.nl, telefoon:030-6913688

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Privacyverklaring versie 15 mei 2018]