missie/visie

Naar een spirituele stervenscultuur

Wederzijds werkt aan het bevorderen van een menswaardige en spirituele stervenscultuur. Wij willen daarmee een tegenwicht bieden tegen, en een alternatief vormen voor de materialistische opvattingen die de opvattingen over- en het handelen rond sterven en levensbeëindiging doordringen. Wij hechten aan een menswaardige en spirituele stervenscultuur bijzondere waarde omdat het stervensproces, hoe je sterft, in zekere mate bepaalt wat je meeneemt door de poort van de dood.

Download onze missie/visie als pdf-bestand.

Stervenscultuur: de praktijk

Vanuit de antroposofie en de Christengemeenschap is op allerlei terreinen gewerkt aan begeleiding in de laatste levensfase. Artsen, verpleegkundigen, biografisch werkers, kunstzinnig therapeuten, geestelijken en vele anderen ontwikkelden nieuwe behandelingen en benaderingswijzen om stervenden en hun naasten bij te staan. Door hieraan meer bekendheid te geven hoopt Wederzijds meer bewustzijn te wekken voor de betekenis van het leven en sterven van de mens.

Wat kunnen we zelf voor gestorvenen doen?

Ook zelf kunnen we veel betekenen bij een overlijden. Drie dagen waken bij een gestorvene is een goed gebruik om de gestorvene de gelegenheid te geven in rust op zijn leven terug te kijken. Daarnaast kan het voorlezen van spirituele inhouden voor een gestorvene een intieme verbondenheid scheppen. Het kan hem helpen zijn weg te vinden in de werelden waarin hij dan is binnengegaan.

Rouwverwerking

Het rouwen na een ingrijpend verlies vraagt veel tijd en aandacht. Het is altijd een individueel proces. Met name de complementaire zorg en geneeskunde bieden therapieën die het verwerken ondersteunen.

Ook gesprekken, met een rouwtherapeut of een biografisch werker, kunnen helpen het verlies te integreren. Zo kan werken aan het rouwproces worden tot een ontwikkelingsweg naar de toekomst.