Het bestuur

Joukje Pothoven – voorzitter

Ingrid Deij – secretaris

Immanuel Baan – penningmeester

Douwe van Houten – algemeen lid

Alexandra Buijsman – algemeen lid

 

Bestuursleden ontvangen geen honorarium of vergoeding voor hun werkzaamheden.
Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

E-mailadres: info@wederzijds-stervenscultuur.nl