Palliatieve zorg

Visie op – en informatie over – palliatieve zorg, thuis of in een zorginstelling.