Brochure over stervensbegeleiding

21 mei 2021 | Palliatieve zorg, uitgelicht

Hoe kun je een stervende het beste ondersteunen, op basis van inzichten uit de antroposofie?

Plegan Opleidingen publiceerde een interessante brochure over palliatieve zorg, gezien vanuit de mogelijkheden van  verpleegkundigen en therapeuten: ‘Zorg in de laatste levensfase’.
De brochure kan ook naasten helpen om de stervende liefdevol nabij te zijn.

Plegan Opleidingen bevordert en coördineert cursussen en opleidingen voor het verplegen van mensen in verschillende levenssituaties, geïnspireerd vanuit antroposofie.

Download hier de brochure Zorg in de laatste levensfase.

In de brochure vindt u informatie over antroposofische interventies rondom het stervensproces, het werken met euritmie-oefeningen en het uitvaartritueel van de Christengemeenschap.

Er zijn gedichten en schilderijen opgenomen waarin de dood centraal staat, en er staat informatie voor het voorlezen van sprookjes die de overgang voor de stervende kunnen vergemakkelijken.

Op de website van Plegan vindt u verdere informatie:
https://www.plegan.nl/literatuur-74.html