Samen verder na verlies van een kind

Beate Matznetter

1 april 2014 | boeken, Na het sterven en verder

Het sterven van een kind is een diep ingrijpende gebeurtenis. Alles verandert ineens totaal. De pijn van het verlies wordt door ouders heel verschillend verwerkt. Vaak is het moeilijk om elkaar te blijven bereiken, ieder rouwt immers op zijn of haar eigen wijze. Beate Matznetter (psychologe) maakte het verlies van een kind zelf mee, ze ervoer wat helpend was voor haar eigen rouw en verwerking (en die van haar man) en wat juist nìet. Ze interviewde 8 echtparen over hun ervaringen bij het overlijden van hun kind. Dit boek is waardevol omdat het laat zien wat rouwende ouders en hun eventuele andere kinderen nodig hebben. Het biedt houvast aan echtparen die dit meemaakten, aan hun naasten en aan hulpverleners, die zoeken naar wegen om de pijn te helpen dragen.

 

Uitgever Ten Have
ISBN 9789003725
april 2014