Verbinding met gestorvenen

Renée Zeylmans

1 november 2015 | boeken, Na het sterven en verder

In deze tijd hebben wij de opgave een brug te bouwen naar het geestelijke rijk waar de gestorvenen leven. Die hemel is niet ver weg, maar bevindt zich om ons heen. Onze overleden dierbaren zijn dus vlakbij ons. Het is van levensbelang om ons bewust te worden van deze omstandigheid. Alle gestorvenen hebben behoefte aan contact en ondersteuning van onze kant, maar zij zijn zelf ook in staat om ons te helpen en bij te staan.
Ook de huidige situatie in de wereld vraagt om hulp vanuit de geestelijke wereld. Doorzien we voldoende welke machten proberen ons verder te verstrikken in de eenzijdigheid van een aards, materialistisch bestaan? Zijn we voldoende in staat om de hulp van de goede geestelijke machten actief in te roepen? In dit boek probeert René Zeylmans een stukje van die brug te bouwen, door iets van de geestelijke wereld waar onze gestorvenen verblijven ‘zichtbaar’ te maken.”

 

Uitgever Cichorei
ISBN 9789491748387
november 2015