kiem tot nieuw leven

24 januari 2017 | Uncategorized

Alles wat er leeft in het al, leeft alleen doordat het in zichzelf de kiem tot nieuw leven schept.

En de ziel geeft zich alleen over aan het ouder worden en de dood

om onsterfelijk te rijpen voor steeds nieuwe levens.

 

 

Rudolf Steiner, Berlijn 1912

Mieke Fielmich, beeld bij de 11e weekspreuk van Rudolf Steiner