Najaar 2022

14 september 2022 | nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wederzijds herfst 2022

THEMADAG voor MANTELZORGERS

Hoe kan ik mijn naaste bijstaan in de laatste levensfase?

met Mirjam Zonneveld en Joke Appelman, palliatief verpleegkundigen Aan de orde komen o.a.: • aandacht, nabijheid en aanraking • het gebruik en de werking van natuurlijke zalven en oliën • uitwendige behandeling met compressen • aandachtspunten en tips voor de verzorging van huid en mond • praktisch oefenen met elkaar • uw vragen bespreken Aantal deelnemers: per keer maximaal 12, opdat we gericht en persoonlijk kunnen werken Wanneer: zaterdag 8 oktober 2022 en zaterdag 28 januari 2023 (herhaling) Waar: Gebouw Helicon, Socrateslaan 22a, 3707 GL Zeist Tijd: 10 tot 14 uur, met lunchpauze (svp zelf brood meenemen, soep wordt verzorgd) Kosten: 65,- euro, wat meer is zeer welkom. Een gereduceerde bijdrage is op aanvraag mogelijk via info@wederzijds-stervenscultuur.nl Inlichtingen: Aanmelding en betaling via onze website www.wederzijds-stervenscultuur.nl Na betaling is uw aanmelding definitief.

Workshop HOE BEREID JE JE VOOR OP STERVEN?

met Immanuel Baan en Alexandra Buijsman Drie avonden met korte inleiding en gesprek over: – Ervaringen met sterven en stervensbeschouwelijke vragen – Laatste levensfase en rituelen stervenscultuur (informatie over regelzaken, wensboekje); – Verzorging van het contact met gestorvenen. Data: 8, 15 en 22 november (dinsdagavonden) Tijd: 19.30 tot 21.30 uur Plaats: Souterrain Boekerij de Phoenix, 1e Hogeweg 10 D, Zeist Kosten: € 35,- per persoon (incl. koffie/thee) Aanmelden: info@boekerij-de-phoenix.nl

Vijf jaar Gesprekscafé over leven en sterven in Zeist

In Wijkcentrum Binnenbos kunnen we in oktober vieren dat het gesprekscafé over leven en sterven daar vijf jaar geleden begon, met financiëIe rugdekking door de plaatselijke gemeente. De wethouder vond het belangrijk dat er ruimte komt voor gesprek over de laatste levensfase. In de coronatijd moest er wel eens een datum vervallen, maar verder is het café vrijwel steeds maandelijks doorgegaan. Langzamerhand ontstond een min of meer vaste groep. Enkele vaste deelnemers zijn inmiddels gestorven, anderen hebben de weg naar het café gevonden. Nooit is hetzelfde aan de orde, we raken niet uitgepraat over onze ervaringen, vragen, zorgen. Ook u bent hartelijk welkom in wijkcentrum Binnenbos, Hoog Kanje 186, Zeist! Deelname is gratis.

Nieuw bestuurslid gezocht – iets voor u?

Wim Cornelisse heeft vanwege zijn drukke werkzaamheden moeten besluiten terug te treden. We zijn als bestuur van Wederzijds op zoek naar een nieuw bestuurslid, iemand met interesse voor ‘onze’ onderwerpen, iemand die wil meedenken, meedragen en meedoen. Het bestuur vergadert maandelijks (’s avonds) in Zeist. Meer informatie via info@wederzijds-stervenscultuur.nl

Vooraankondiging Gedenkstondes

Rondom Allerzielen (2 november) zijn er overal in het land vieringen waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Van de volgende bijeenkomsten zijn plaats en datum al bekend: • 31 okt ZEIST – Stichtse Vrije school, Socrateslaan 24. Aanvang: 20.00 uur • 1 nov. DRIEBERGEN – Kraaybeek 41. Aanvang: 19.30 uur • 5 nov. EINDHOVEN – Vrije School Brabant, Nuenenseweg 6. Aanvang: 20.00 uur Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, waarvoor dank van de uitvoerenden! Houdt u in oktober de Agenda op onze website in de gaten! Er komen zeker meer gedenkmomenten overal in Nederland. We proberen die op onze Agenda te plaatsen voor zover ons bekend.

Oproep: Werk voor gestorvenen

Het lijkt nu belangrijker dan ooit om ons er van bewust te zijn dat er gestorven mensen zijn die onze hulp nodig hebben. Of dat overleden dierbaren door ons begeleid kunnen worden op hun weg na de dood. We kunnen ook onszelf wekken voor de realiteit die er na de dood heerst. Op meerdere plaatsen in ons land zijn groepen die zich met dit werk hebben verbonden. De werkwijzen zijn verschillend. We onderzoeken of er in de regio Arnhem mensen zijn die zich met dit onderwerp zouden willen verbinden. Vanuit Wederzijds willen we een aanspreekpunt zijn voor mensen die zo’n groep gezamenlijk vorm zouden willen geven. Meer informatie bij Joukje Pothoven, 0317 414378, joukjepothoven@gmail.com

Schilderij Han Mes

‘In verbinding met de andere kant’ – in Zutphen

In Ontmoetingscentrum Enkidoe in Zutphen vindt maandelijks een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst plaats . De bedoeling van deze bijeenkomsten is om letterlijk en figuurlijk ruimte te maken voor onze dierbare gestorvenen door met elkaar en in onszelf het besef te versterken dat onze ‘doden’ niet weg zijn, maar – zij het op een heel nieuwe manier – nog steeds actief aanwezig in ons leven. Aan het begin van de bijeenkomst nodigt iedere deelnemer in stilte dan ook zijn/haar dierbaren uit om bij ons aanwezig te zijn die ochtend. Wij proberen ons vanuit onze aardse werkelijkheid op hun wereld af te stemmen aan de hand van afbeeldingen die de schilder Gerhard Reisch maakte van zijn ervaringen en belevenissen ‘aan gene zijde’, in het gebied waar de zogeheten doden leven. Die afbeeldingen zijn, samen met teksten die Gerhard Reisch er bij formuleerde, gebundeld in ‘The Book of the Dead’, met daarin ook de oorspronkelijke Duitse tekst en een Nederlandse en Franse vertaling. Per keer nemen we ons een afbeelding voor. In stilte beschouwt ieder voor zich om te beginnen de feitelijke opbouw: kleuren, compositie, lijnenspel, vormen e.d. Vervolgens delen we onze waarnemingen met elkaar. Bij de volgende stap proberen we ons, weer in stilte, ín de afbeelding te verplaatsen door hem a.h.w. om ons heen uit te vergroten, en gewaar te worden wat er dan gebeurt, wat er in ons opkomt, hoe het klinkt, voelt, beweegt – kortom, wat ons (aan-)raakt. Ook dat wisselen we vervolgens met elkaar uit, zónder er over in gesprek te gaan. Ieders beleven blijft zo onaangetast mogelijk in de(luister-)ruimte staan. De ervaring is dat daardoor die ruimte verandert. Er ontstaat vrijwel iedere keer een tere, zacht- vreugdevolle, verwonderde en dankbare stemming, die zich weerspiegelt in de gezichtsuitdrukking van de deelnemers. En steeds is de ervaring dat er dankzij de aanwezigheid van de anderen zoveel meer gebeurt en te ontdekken en beleven valt, dan wanneer we in ons eentje naar zo’n afbeelding kijken. Zo proberen we in onszelf en met elkaar een brug te bouwen waarover van weerskanten levende betrokkenheid kan stromen! Data: in principe iedere vierde dinsdag van de maand van 10:30 tot 12:00 uur Plaats: Ontmoetingscentrum Enkidoe, Oudewand 13, Zutphen Aanmelden (noodzakelijk vanwege beperkte ruimte): via rene@enkidoe.nl Kosten: € 5,00 per keer

Een weg naar bewuster leven en sterven

Op welke wijze kleuren onze levenservaringen onze kijk op de oude dag en dood? Aan de hand van vragen onderzoeken we eigen ervaringen. Samen gaan we dan in gesprek over de mooie en minder mooie voorbeelden die we in de loop van onze lange levens tegengekomen zijn. In deze workshop bekijken we met elkaar wat er gebeurt als we onze sterfelijkheid serieus nemen. Hoe kan het onder ogen zien van deze vraag ons dichter bij onszelf brengen? Hoe bereiden we ons voor op sterven? Wat wacht er nog om afgemaakt te worden? Hoe spreken we met onze kinderen, familie en vrienden over onze afnemende krachten en onze wensen betreffende ons levenseinde? In zeven bijeenkomsten onderzoeken we nog niet bewuste en doorleefde gebeurtenissen, en verstopte gevoelens, als weg naar bewuster leven en sterven. Data: 26 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december. Tijd: 13:30 – 15:30, inloop vanaf 13:15. Locatie: De Rode Hazelaar, goed te bereiken met openbaar vervoer. Kosten: totaal € 90. De workshop wordt gegeven door Johan Vaatstra en Flora IngenHousz. Inschrijven door een mail te sturen naar floraimsw@gmail.com en € 90 euro te storten op haar rekening: NL82 RABO 0126 0897 52. Inschrijving is definitief na betaling. Voor vragen: bel Johan Vaatstra op 06 46 44 13 11

Congrestival NIEUW BAKJE TROOST

Driebergen, 29 en 30 oktober 2022 Kijkend naar de verbinding tussen ons levenden hier op aarde en de wereld van de gestorvenen zijn de dagen rond eind oktober en begin november al eeuwen lang een bijzondere periode. Het is de tijd van onder meer Allerzielen, Allerheiligen, Halloween en ongetwijfeld nog van vele andere jaarfeesten die in de loop van de geschiedenis verloren zijn gegaan. In veel verschillende culturen wordt in deze tijd een feest gevierd om de gestorvenen te herdenken of om de verbinding met de gestorvenen te versterken. Men zegt dat in deze dagen de sluier tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden het dunst is. ‘Van oude tradities naar nieuwe rituelen’ betekent dat we ons rond deze dagen opnieuw kunnen verbinden met de dood en de vergankelijkheid van ons leven. Dat we ons misschien ook opnieuw kunnen gaan verbinden met de gestorvenen van wie we afscheid hebben moeten nemen in dit leven. Met deze vragen wordt invulling gegeven aan het congrestival NIEUW BAKJE TROOST. Stichting Wederzijds zal op deze dagen een gesprekscafé over leven en sterven verzorgen. Zaterdag 29 oktober 2022 – van 11:00 tot 17:00 uur, zondag 30 oktober 2022 – van 12:00 tot 17:00 uur Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen Meer informatie: www.nieuwbakjetroost.nl

Doneren aan stichting Wederzijds

Om het voor geïnteresseerden gemakkelijker te maken is er inmiddels de mogelijkheid om door een maandelijkse incasso een donatie te doen aan stichting Wederzijds. Zo kunt u voor een beperkt bedrag ons werk ondersteunen zonder er steeds aan te hoeven denken. Uw bijdragen zijn zeer welkom! Stichting Wederzijds is ingeschreven bij de KVK onder nr. 30267938 en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (fiscaal nummer 821122794). Hierdoor zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar. Ook als u regelmatig een lager bedrag overmaakt maar dit vastlegt voor enkele jaren komt u hiervoor in aanmerking.  U kunt in dat geval het geschonken bedrag volledig aftrekken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een schenking aan Stichting Wederzijds, neemt u dan contact op met de penningmeester, Immanuel Baan, info@immanuelbaan.nl, 06 12883557 Voor meer info zie onze website: https://www.wederzijds-stervenscultuur.nl/over/wilt-u-ons-steunen/ Dank u wel!

0 reacties